Ukategorisert

Skattelettelser er viktig

Skattelettelser er den viktigste saken som politikerne bør prioritere. Først og fremst fordi skatt er den største frihetsinnskrenkingen vi har.

Bare drøyt 10 prosent av velgerne er enige med Liberaleren, og mener skattelettelser bør prioriteres når statsbudsjettet skal revideres i vår. Kanskje er det den viktigste årsaken til Sosialistisk Venstrepartis store fremgang den siste tiden ?

Et stort flertall vil heller bruke mer penger på skole og eldre, viser en undersøkelse Sentio/Norsk Statistikk har gjort for Nationen.

42,1 prosent av de spurte vil prioritere skolesektoren, 36,1 prosent vil ha mer til eldreomsorgen.

Det er vår moralske overbevisning at folk har all rett til å beholde det de tjener, og bruke dem slik de selv finner det for godt.

Liberaleren mener det er naivt å tro at det offentlige bruker penger på en klokere måte enn folk flest. Det offentlige bruker penger slik at flest mulig pressgrupper tilfredsstilles. Liberaleren er overbevist om at dersom folk fikk benytter sine egne penger slik de ville, så ville forbruket ha vært langt mer fornuftig enn i dag.

Vi er svært uenig med flertallet i denne undersøkelsen. For Liberaleren er skatt tyveri. Staten stjeler inntekter fra hver enkelt av oss. Det er inntekter vi bør beholde sjøl, med den friheten og ansvaret det gir. Det er en av kampsakene vi liberale aldri må gi opp.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kai
Kai
19 years ago

Jepp, skattelettelser er det viktigste for liberalister i den økonomiske politikkken, og derfor vil det være fryktelig trist hvis den såkalte borgerlige regjeringen går av for å hindre skattefrihet for bedriftsbetalte barnehager, slik Bondevik nå har ymtet inn på.

I det hele tatt er det helt utrolig at oljefondet eser ut samtidig som vi aldri har betalt inn mer skatt til staten.

Per Aage Pleym Christensen
Per Aage Pleym Christensen
19 years ago

Like utrolig er det at et parti som FrP, som liksom skal være liberalistisk i det minste i økonomisk politikk – i forbindelse med barnehavebedrageriet går inn for planøkonomiske virkemidler, som makspris, noe som velter regningen over på skattebetalerne, samtidig som private barnehaver går konkurs. Og dette fra et parti som har programfestet offentlig nøyralitet hva angår foreldres valg av barnepassordninger.

Fra arkivet