Ukategorisert

Skattelettelser er viktig

Skattelettelser er den viktigste saken som politikerne bør prioritere. Først og fremst fordi skatt er den største frihetsinnskrenkingen vi har.

Bare drøyt 10 prosent av velgerne er enige med Liberaleren, og mener skattelettelser bør prioriteres når statsbudsjettet skal revideres i vår. Kanskje er det den viktigste årsaken til Sosialistisk Venstrepartis store fremgang den siste tiden ?

Et stort flertall vil heller bruke mer penger på skole og eldre, viser en undersøkelse Sentio/Norsk Statistikk har gjort for Nationen.

42,1 prosent av de spurte vil prioritere skolesektoren, 36,1 prosent vil ha mer til eldreomsorgen.

Det er vår moralske overbevisning at folk har all rett til å beholde det de tjener, og bruke dem slik de selv finner det for godt.

Liberaleren mener det er naivt å tro at det offentlige bruker penger på en klokere måte enn folk flest. Det offentlige bruker penger slik at flest mulig pressgrupper tilfredsstilles. Liberaleren er overbevist om at dersom folk fikk benytter sine egne penger slik de ville, så ville forbruket ha vært langt mer fornuftig enn i dag.

Vi er svært uenig med flertallet i denne undersøkelsen. For Liberaleren er skatt tyveri. Staten stjeler inntekter fra hver enkelt av oss. Det er inntekter vi bør beholde sjøl, med den friheten og ansvaret det gir. Det er en av kampsakene vi liberale aldri må gi opp.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer