Ukategorisert

Ungdom drikker mer ?

En ny undersøkelse viser at alkoholforbruket blant de aller yngste har økt kraftig etter at rusbrusen kom tilbake til dagligvarebutikkene.

Hvis denne undersøkelsen stemmer, er det en del familier som ikke er sitt ansvar bevist. Det er i hjemmet barn og ungdom bør få restriktive holdninger til alkohol. Det vil ikke være en god løsning å stramme inn i alkoholpolitikken fordi ungdommen har tatt rusbrusen til sitt hjerte.

Ungdom drikker mer hver gang de drikker – og de drikker oftere. Dette, i tillegg til at de starter tidligere, er resultatet av en undersøkelse Norsk Gallup har gjennomført for organisasjonen Alkokutt.

Spørreundersøkelse blant ungdom mellom 15 og 20 år viser at halvparten av dem som drikker rusbrus, drakk tre flasker eller mer sist gang de drakk den populære drikken. Og i tillegg drikker de ofte. Hele 70% i aldersgruppen 15-17 år oppgir at de drikker minst en gang i måneden.

Nå skal denne undersøkelsen tas med en klype salt av flere årsaker. Dette er tall, som alle vet kan vries på slik at de kommer oppdragsgiveren til gode. I dette tilfellet er det organisasjonen Alkokutt. Det er også svært enkelt for ungdom å skryte på seg mer alkoholkonsum enn det som i realiteten er drukket. I tillegg har sannsynligvis legale drikkevarer erstattet illegale varer. I praksis kan det bety mindre hjembrent/smuglersprit og mer rusbrus, noe som ikke er en ulempe.
Det er rart at media ikke har grepet fatt i ankepunktene i undersøkelsen, men kun sluker tallene fra Alkokutt helt rått.

Liberaleren griper ofte fatt i alkoholpolitikken fordi vi er for fri omsetning av alkohol. Vi legger ikke skjul på at slike undersøkelser er med på å sette press på politikerne for innstramninger. Er det noe politikerne er gode på, er det innstramninger. Derfor liker vi ikke tallene fra Alkokutt.

Foreldre og foresatte skal være de som gir innputt til sine håpefulle når det gjelder holdninger. Dette må være opp til hver enkelt familie, og ikke en oppgave for politikerne, slik en ofte får inntrykk av. Det er i hjemmet grunnlaget for holdninger til alkohol legges. Det er viktig, og noe enhver av oss bør huske på. Også politikerne, som helt sikkert kommer med krav om innstramninger når denne undersøkelsen blir kjent i stortingsmiljøet og regjeringskvartalet. Innstramninger som begrenser friheten til hver enkelt av oss, fordi noen ikke er sitt ansvar bevist !

For øvrig er det lett å tenke tilbake til egen ungdomstid når denne artikkelen skrives. Da var det ikke salg av øl i butikkene, ingen rusbrus, langt til nærmeste vinmonopol og få skjenkesteder. Likevel var festene ville med mange flasker mer eller mindre god hjemmekok. Igjen gir disse tankene en konklusjon: Problemer kan ikke reguleres bort, heller ikke i alkoholpolitikken.

Tags:

Mest lest

Arrangementer