Ukategorisert

Sesjonsplikt for kvinner

Arbeiderpartiets kvinnebevegelse vil berge verneplikten med hjelp av kvinner. Nå foreslår de sesjonsplikt for alle jentene.

Kvinnebevegelsen går inn for en utvidet sesjon som strekker seg over to dager. Her skal det gis det en grunnleggende opplæring i prinsippene bak norsk forsvarspolitikk, og en gjennomgang av førstegangstjenestens innhold og mulighetene for videreutdanning og karriere i Forsvaret. I tillegg skal fysikk og helsetilstand testes, og det skal registreres utdannings- og praksisbakgrunn.

Nærmere en snik innføring av tvangsarbeid for staten er det umulig å komme. Liberaleren er motstandere av forslaget fra Arbeiderpartiets kvinnebevegelse.

Ordningen med førstegangstjeneste er i krise fordi et mindretall gjennomfører sin pliktstjeneste. I underkant av 11 000 unge menn gjennomførte i fjor førstegangstjenesten. Det tilsvarer under 40 prosent av det mannlige årskullet for de som var 18 år. Dette bekymrer Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, som ønsker å opprettholde ei dårlig ordning med hjelp av jentene.

Sesjonsplikt for jenter betyr en ny form for tvang. Jentene blir nødt til å møte opp, mange mot sin vilje. Det vil helt sikkert medføre at noen også melder seg opp til førstegangstjenesten. Skulle det skje, blir det vanskeligere å avskaffe dagens ordning med verneplikt. Verst av alt er at forslaget kan medføre en snikinnføring av verneplikt for jenter. Ordningen er ille nok for gutter. Å lage problemer for også det andre kjønnet er ikke veien å gå.

Det bør være et grunnleggende prinsipp at den enkelte får lov til å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud. Verneplikten bryter helt grunnleggende med dette. En kommanderes til å ta en jobb, og hvis en ikke aksepterer, er fengslet ikke langt unna. Alternativet er siviltjeneste, som også er tvangsarbeid og brudd med det grunnleggende prinsipp om å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud.

Liberaleren vil avskaffe verneplikten. Ingen gutter eller jenter bør gjøre tvangsarbeid for staten. Den enkleste måten å få fjernet slaveriet på er at få gjennomfører sin førstegangstjeneste. Derfor er forslaget fra kvinnebevegelsen et klart brudd med våre liberale tanker.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer