Ukategorisert

Bør endre sitt grunnlag

I helgen har Fremskrittspartiet landsmøte. Partiet bør endre punktet ideologisk grunnlag i partiprogrammet. I dag er det misvisende, svært misvisende.

I partiets prinsipp-program står det under punktet politisk grunnlag at Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn.
Fremskrittspartiets hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Dette punktet er misvisende, noe Liberaleren gjennom flere artikler det siste året har pekt på. Barnehageforliket er bare et av mange eksempler på stor avstand mellom liberalistisk ideologi og Fremskrittspartiets politikk. En endring av det ideologiske punktet i partiprogrammet ville partiet ha tjent på. Troverdigheten ville ha økt. Det ville også ha blitt enklere å være liberalist, fordi vi ville ha sluppet å bli sammenlignet med Frp-politikere i mange sammenhenger.

Den eneste setningen som stemmer i punktet, er at partiet bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn.

Det er altså stor forskjell mellom deler av partiprogrammet og den politikk partiet fører i praksis. Det bør landsmøtet ta innover seg og endre partiprogrammet i tråd med virkeligheten i både Stortinget og de enkelte fylkesting og kommunestyrene. Det er ikke lenger noe realitet i den liberalistiske vinklingen i Fremskrittspartiets prinsipp-program.

Tags:

Mest lest

Arrangementer