Ukategorisert

Mer bruk av utenlandsk arbeidskraft

Politiet registrerte flere saker med ulovlig bruk av utenlandsk arbeidskraft i fjor i forhold til 2001.

Politiet slo ned på flere brudd på utlendingsloven i fjor sammenlignet med året før. Det viser ferske tall fra Politidirektoratet.
Bruk av ulovlig arbeidskraft, for eksempel personer uten arbeids- og oppholdstillatelse, steg fra 140 til 198 saker, en økning på over 40 prosent, i følge Politidirektoratet.

Prosentsatsen høres høy ut, men det er fordi det i utgangspunktet er få saker. At politiet kun finner 198 saker av denne typen ”kriminalitet” er ikke mye. Det er faktisk så lite at det hele kan minne om en bagatell.

I et moderne samfunn bør det være fri flytt av arbeidskraft, helt uavhengig av nasjonaliteter. De som vil komme til Norge for å jobbe, bør kunne gjøre det. Den samme friheten bør gjelde for bedriftene. De som vil ansette personer med utenlandsk opprinnelse, bør ha mulighet til å gjøre nettopp dette. Det er tragisk at sterke politiske krefter jobber imot en slik utvikling. For Liberaleren er fri flyt av arbeidskraft en selvfølge !

Mest lest

Arrangementer