Ukategorisert

Røykerne koster minst

På en konferanse ble det denne uken presentert tall som konkluderte med at ikke-røykere var en større belastning for helsebudsjetter enn de som røyker.

Det er økonomiprofessor Alf Erling Risa og professor i samfunnsmedisin, Kjell Haug, begge ved Universitetet i Bergen, som mener dette, skriver nrk.no.

De presenterte flere studier om økonomi og røyking, blant annet fra USA og Nederland, på en konferanse om helseøkonomi mandag. Studiene konkluderer med at de samlede helseutgiftene ville stige dersom alle sluttet å røyke. Konklusjonen er logisk fordi lengre du lever, jo større sjanser er det for kostbare sykdommer på tampen av livet.

Foredraget til Alf Erling Risa og Kjell Haug kan brukes på mange områder, alt fra røyke – til sukkerdebatten. Når helseministeren og andre fundamentalister bruker de økonomiske argumentene for et sunnere liv, er det rett og slett feil bruk av argumentasjonen.

Liberaleren har sans for slike oppslag som dette. Først og fremst fordi de bygger opp om god liberalistisk argumentasjon med full frihet til hver enkelt av oss. Vi tar ikke Risa og Haug sitt foredrag til inntekt for vårt syn, men det gir en god pekepinne på at den såkalte fagekspertisen som vil forby det meste ikke bestandig trenger å ha rett. Øynene til helseministeren ser ikke best i alle sammenhenger.

Vi ønsker et politisk systemskifte der hver enkelt av oss får frihet og ansvar for egen helse, også det økonomiske ansvaret dette medfører. Det betyr i praksis at vi må betale for egne sykehusoppholdt, men det vil vi ha råd til dersom vi fikk beholde egen inntekt. Enklere kan det ikke sies !

Les mer om saken hos NRK

Mest lest

Arrangementer