Ukategorisert

Tåpelig symbolpolitikk

Regjeringen har fått flertall med AP og SV; 8 statlige tilsyn skal flyttes. Tåpelig symbolpolitikk, der oversikten over konsekvensene ikke er klar.

Hvorfor en regjering der Høyre har flertall og som er innsatt av FrP, skal finne på å følge en så utdatert distriktspolitikk som å flytte 8 statlige tilsyn fra Oslo og ut til andre deler av landet er vanskelig for Liberaleren å forstå.

Det handler om 900 arbeidsplasser, de ansattes familier, etablerte fagmiljøer – og hensikten er i beste fall en symbolsk distriktspolitisk gevinst. Nå må det snart gå opp for Stortinget og regjeringen at Østlandsregionen har omtrent halve landets befolkning, og at dette området allerede får lavere andel av statlige overføringer enn resten av landet. Pristen Østlandet betaler for distriktspolitikken er allerede veldig høy. Nå rammer det konkret enkeltpersoner og deres familier i tillegg; de ansatte hvis arbeidsplasser nå skal flyttes.

Utredningene om konsekvensene av flytting, for de berørte personer, fagmiljøene, om prisen på flyttingen – er lite imponerende. I beste fall mangelfull. Men det er ikke noe nytt at Stortinget gjør vedtak på sviktende grunnlag. Det skjer stadig vekk.

At en så presumtivt fornuftig fyr som Victor Norman står ansvarlig for, og i tillegg forsvarer hele saken, gjør oss nedstemte. Han kan da ikke tro på sine egne argumenter i denne saken?

Og argumentene er sannsynligvis ikke hans, heller.

I en moderne tid, der reiseavstander kortes av effektive reisemåter, og moderne teknologi gjør mange arbeidsplasser uavhengig av sted, burde en geografisk flytting som vi her er vitne til, bli oppfattet som håpløst gammeldags.

Det er en gåte for oss at intelligente mennesker og partier som vil oppfattes som moderne og nytenkende, går inn på slike løsninger.

Vi gremmes!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Reidar Barstad
17 years ago

Her skrives det at det vil være forferdelig at noen må flytte fra Oslo, mens i en annen artikkel fra Liberaleren, oppfordres folk fra Vardø å flytte. Det synes som om at du mener at folk fra Østlandsområdet (og kanskje spesielt Oslo?) bærer resten av landets befolkning på økonomiske skuldre. Hva blir egentlig produsert i Oslo? Hvorfor skal alle statlige organ og tilsyn absolutt være i Oslo? Driver disse uten tilskudd fra staten? Og er det virkelig ønskelig fra Liberalerens side at alle innbyggerne i Norge skal bo på Østlandet? Jeg tror at vi ville få et veldig rart og… Read more »

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Det er en stor forskjell på at folk blir arbeidsløse i Vardø, og at de oppfordres til å flytte dit det er jobb å få – og at etablerte arbeidsplasser av politiske grunner flyttes fra Oslo og rundt om i landet. Hvis staten skulle etablere nye institusjoner (Gud forby!) må disse gjerne etableres på Svalbard for vår del. Idag kan man via moderne teknologi gjøre viktige arbeidsplasser uavhengig av sted (f.eks hovedstaden). Det var få faglige argumenter med særlig tyngde i favør av å flytte tilsynene. Det var ene og alene symbolpolitikk. Og en tro på at det eneste som… Read more »

Fra arkivet