Ukategorisert

Mer penger bøndene

Norske Bønder bør leve av inntekten de selv skaper, og ikke av offentlige overføringer. Årets forhandlinger med staten resulterte i 100 millioner mer statlig støtte.

Partene i jordbruksforhandlingene ble i går ettermiddag enige om en ny jordbruksavtale. Bøndene får her en samlet inntekt på 100 millioner kroner mer enn de fikk i jordbruksoppgjøret i fjor, får NTB opplyst fra organisasjonshold i jordbruket Det betyr at skattebetalerne fortsatt må betale milliardbeløp til landbruket.

Bøndene bør leve av den verdiskapningen de selv står for. Det betyr at hver enkelt produksjonsenhet bør klare seg på egen hånd, på samme måter som andre yrkesutøvere. Det å være bonde er en jobb, en jobb på lik linje med andre yrker. Det er umoralsk at staten subsidierer denne gruppen med mange, mange milliarder hvert år.

De statlige overføringen tas fra deg og meg, via skatteseddelen vår. Det blir prinsipielt galt at vi må subsidiere en hel yrkesgruppe. Vi gjentar slagordet ”Skatt er tyveri”.

Norske bønder bidrar til høye priser på matvarer. Først statlige overføringer, men de er også svært beskyttet med liten eller ingen konkurranse. Derfor drives prisene i været. Landbrukspolitikken er uten tvil moden for et systemskifte. Et skifte ville gitt lavere skatt fordi staten ville ha fått reduserte statlige utgifter. Det ville også ha blitt billigere for produktene i hver enkelt butikk på grunn av mer konkurranse.

Liberaleren mener hver enkelt bonde må klare seg på egenhand, leve av egen inntekt uten statlige overføringer. Vi lengter etter systemskifte !

Tags:

Mest lest

Arrangementer