Ukategorisert

Mindre bruk av fengsel

28 prosent avtjente sin straff utenfor fengsel i Norge, mens i Sverige fikk hele 65 prosent en alternativ form for straff.

Dette viser en rapport fra Kriminalvården i Sverige. Rapporten viser at Finland, Sverige og Danmark langt oftere benyttet straff utenfor fengsel i forhold til det vi gjør i Norge. Tallene er basert på en undersøkelse av året 2001.

Denne rapporten bekrefter det Liberaleren har hatt som mistanke og vært innom i flere kommentarer tidligere. Norge bruker fengselsstraffer i altfor stor grad. Straffereaksjoner kan gis på andre måter enn oppholdt i fengslet.

Ifølge den nye straffegjennomføringsloven kan samfunnsstraff idømmes for handlinger som kan medføre straff av fengsel i inntil seks år. Denne bør følges opp langt oftere enn det vi gjør i dag.

Fengsel er først og fremst dyrt å drive. Det koster mye penger for hver person som sitter inne bak murene. Penger over offentlige budsjetter, som tas fra deg og meg i form av skatter. Hvorfor bruke offentlige penger når det ikke trengs ?
Det er også trangt om plassen i norske fengsler. Køen på soningsplasser er et bevis på dette.

Dessuten vil en oppnå lavere tilbakefall, fordi domfelte får bedre sjanse til å fungere i forhold til sine omgivelser, noe som kommer klart frem i rapporten fra Kriminalvården. I praksis betyr det mange pluss momenter på alternative straffereaksjoner i forhold til fengsling. Liberaleren håper på mer bruk av alternativ straff !

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer