Ukategorisert

Mindre bruk av fengsel

28 prosent avtjente sin straff utenfor fengsel i Norge, mens i Sverige fikk hele 65 prosent en alternativ form for straff.

Dette viser en rapport fra Kriminalvården i Sverige. Rapporten viser at Finland, Sverige og Danmark langt oftere benyttet straff utenfor fengsel i forhold til det vi gjør i Norge. Tallene er basert på en undersøkelse av året 2001.

Denne rapporten bekrefter det Liberaleren har hatt som mistanke og vært innom i flere kommentarer tidligere. Norge bruker fengselsstraffer i altfor stor grad. Straffereaksjoner kan gis på andre måter enn oppholdt i fengslet.

Ifølge den nye straffegjennomføringsloven kan samfunnsstraff idømmes for handlinger som kan medføre straff av fengsel i inntil seks år. Denne bør følges opp langt oftere enn det vi gjør i dag.

Fengsel er først og fremst dyrt å drive. Det koster mye penger for hver person som sitter inne bak murene. Penger over offentlige budsjetter, som tas fra deg og meg i form av skatter. Hvorfor bruke offentlige penger når det ikke trengs ?
Det er også trangt om plassen i norske fengsler. Køen på soningsplasser er et bevis på dette.

Dessuten vil en oppnå lavere tilbakefall, fordi domfelte får bedre sjanse til å fungere i forhold til sine omgivelser, noe som kommer klart frem i rapporten fra Kriminalvården. I praksis betyr det mange pluss momenter på alternative straffereaksjoner i forhold til fengsling. Liberaleren håper på mer bruk av alternativ straff !

0 0 vurdering
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ove A. Vanebo
Ove A. Vanebo
17 years ago

Jeg er ikke veldig uenig med deg i den konklusjonen du kommer med, men det er svært delte meninger om bruk av fengselsstraff blant liberalister. Personlig har jeg aldri vært “soft on crime”, selv om jeg vil ha mindre straff for en del ting som i dag straffes hardt. Et annet moment er jo at mye av det som er forbudt i Norge vil regnes som legalt i et konsekvent liberalistisk samfunn; f.eks. bruk og salg av narkotika, ingen vil kunne bli straffet for å snyte på skatten (siden man ikke har skatt) og mye av det idiotiske reglementet som… Read more »