Ukategorisert

WHO og tobakk

Gro Harlem Brundtland smilte fra øret til øret når WHO vedtok rammekonvensjonen for tobakk kontroll.

For røykerne har Gro Harlem Brundtland vært en pest og en plage i lederposisjonen i WHO. Det er nesten lett å trekke et gledens sukk nå når hennes tid i organisasjonen nærmer seg slutten. Aldri før har kampen mot tobakken vært så intensivt som nå. Brundtland skal ha mye av den æren, tvilsomme æren etter Liberalerens syn.

I konvensjonen oppfordres landene til å innføre reklameforbud. All tobakk skal merkes med helseadvarsler, og det skal settes i verk tiltak for å beskytte folk mot røyking i offentlige bygninger, arbeidsplasser, samt på offentlige transportmidler.

Landene oppfordres også til å innføre skatter på tobakk og å bekjempe smugling ved at all tobakk merkes med opphavsland og landet tobakken skal selges i.

Medlemslandene i WHO har også forpliktet seg til å gi finansiell støtte til land hvor konvensjonen vil føre til en nedbygging av tobakkproduksjon.

Hele konvensjonen er i strid med liberalistisk tenking. Det er ikke uten grunn at Liberaleren og liberalister reagerer på vedtaket. Den innskrenker friheten til folk flest, dersom vedtaket skulle bli reel politikk i den siviliserte verden.

Røyking er helt sikkert usunt. Det er det liten tvil om. Likevel er det et valg hver enkelt av oss tar. De som røyker er fullstendig klar over skadevirkningene. De som ikke vet det, har ikke fulgt med i timen. Dermed blir røykingen et privat anliggende, et personlig valg vi tar. Dette valget bør ligge til hver enkelt individ og ikke til myndigheter, leger eller WHO for den saks skyld.

Nå vil de som er uenig si at passiv røyking er farlig, og dermed bør røykingen reguleres slik Gro Harlem Brundtland & co legger opp til. Tja, må vi si. Er passiv røyking så farlig som enkelte skal ha det til ?
Ekspertene strides om dette. Enkelte er enig med WHO, men det finnes også fagfolk som er uenig. Gjennom mange år er det presentert ulike undersøkelser som bygger opp om begge syn. Det er ingen selvsagt ting at passiv røyking er så farlig som WHO legger opp til.

Hvis Brundtland likevel har rett i sine spådommer, er dette nok en av ulempene med å leve. Ulemper vi må takle på samme måte som trafikkulykker, trafikkforurensning, flykrasj, sukker, salt, usunn mat, for lite trening, for mye trening osv osv. Vi kan ikke regulere problemene i hjel, slik den internasjonale helseorganisasjonen legger opp til. Skal vi regulere bort alle farene, vil ikke livet bli verdt å leve.

Media meldte om Gro Harlem Brundtlands store smil etter at WHO hadde fattet dette vedtaket. Vi likte ikke smilet. Vi hadde ingen grunn til å ta vedtaket med godt humør. Vedtaket er et nytt forsøk på å detaljregulere folks liv fullstendig i hjel. Vi håper Gro Harlem Brundtland, WHO og andre helsefriker mislykkes i deres forsøk på å ta friheten fra deg, meg og alle andre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer