Ukategorisert

Den stygge statsmakten

Amnesty International har i dag lagt frem sin årsrapport. Dette er skrekkelig lesning og et viktig argument for å overføre makt fra myndigheter til folk flest.

Årsrapporten er et skrekkeksempel på statlige overgrep på mennesker over hele verden. Liberaleren har i skrivende stund ikke funnet Norge på oversikten, men mange andre land står der. Land vi forbinder som demokratiske og siviliserte. Rapporten fra Amnesty International viser at menneskeverdet står altfor svakt. Det er ufattelig langt igjen før vi kommer dit der hvert enkelt individ har rettssikkerhet.

Det siste året har det vært mye snakk om terrorisme. President Bush bruker ofte uttrykket ”ondskapets akse”. Land som Irak, Iran og Nord-Korea nevnes ofte som de verste. Årsrapporten fra Amnesty International viser at mange andre kan gå under denne kategorien, alle fra USA til Finland. Det er skremmende !

I dagens VG-nett finnes en god oppsummering, en oppsummering som kan skremme vannet av hvem som helst. Vi har plukket ut hovedpunktene.
–Dokumentert eller mulige utenomrettslige henrettelser er rapportert i 42 land.
–I 33 land ble det rapportert om forsvinninger:
–Det ble rapportert om tortur og mishandling i 106 land.
–Samvittighetsfanger er registrert i 35 land.
–Vilkårlige arrestasjoner ble registrert i 54 land.
–I 2002 ble folk dømt til døden i 61 land.

Rapporten gir et godt bilde på at mange mennesker i hele verden bør frykte sine myndigheter. Det skjer overgrep mot enkelt individ hele tiden. Generalsekretær i Amnesty Norge, Petter Eide, oppsumerer situasjonen på en god måte:
–I en verden der dagsorden og det meste av oppmerksomheten er konsentrert om «krigen mot terror» må Amnesty International dessverre oppsummere med at stater fortsatt er farligere enn terrorister.

Rapporten fra Amnesty International beviser at mer enn noen ganger er det behov for liberale tanker og liberalistiske løsninger. For å konkretisere dette på en enkel måte betyr det at makt og myndighet må overføres fra stater og ned til individ nivå. Statene bør bygges ned på alle områder og folk må få frihet og ansvar over eget liv. Mange vil si dette er en flott illusjon som vi milevis unna. Liberaleren er enig i en slik påstand, men rapporten fra Amnesty International viser at statlig styring overhode ikke trenger å være til det beste. Til det er overgrepene for mange, og det skjer i land der slik praksis overhode ikke bør finne sted.

Les VG sin oppsummering av rapporten

Les Petter Eide sin kommentar til rapporten

Tags:

Mest lest

Arrangementer