Ukategorisert

Gratulerer med Friskoleloven!

Idag gratulerer Liberaleren regjeringen, FrP som sikret flertall, foreldre og vordende foreldre til skolebarn med at Stortinget igår vedtok Friskoleloven!

Endelig en sak der FrP velger å ta sitt eget program på alvor, og dermed stemme for regjeringens forslag til friskolelov!

Man kan trygt slå fast at skillelinjene i Stortinget gikk langs ideologiske grenser igår; Høyre, KrF, Venstre og FrP stemte for regjeringens forslag til friskolelov, mens Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte imot. Debatten var preget av kraftige, ideologiske utfall.

Utdannelsesminister Cristin Klemet har dermed ført i havn en av sine største skolereformer så langt, og skal ha honnør. I Stortinget har saksordfører Trine Skei Grande fra Venstre ført saken i havn for regjeringen og regjeringspartiene – som fikk flertall med Fremskrittspartiets stemmer.

Den viktigste endringen er at formålsparagrafen i den gamle privatskoleloven ikke henger med i friskoleloven; at skolene må være et pedagogisk eller livssynsmessig alternativ for å bli godkjent.

Foreldre får nå en lovbeskyttet rett til selv å velge skole for sine barn, selv om det fortsatt er en egenandel som må finansieres av foreldrene. Men i Sem-erklæringen har regjeringen som mål å redusere foreldreandelen fra 15 til 10% av utgiftene.

Sosialistenes utfall mot den nye loven er patetiske. Alle anklager om at loven øker forskjellene mellom rike og fattige, og skaper sosial, inntektsmessig og etnisk segregering, passer bedre på den til igår eksisterende privatskoleloven. Spesielt kommuner der flertallet sier nei til fritt skolevalg innen offentlig skole skaper slike tilstander som sosialistene anklager den nye loven for å fremdyrke.

Privatskoleloven gjorde at rike foreldre kunne velge, mens vanlige foreldre måtte velge offentlig skole. Loven gjorde også at det ikke var så lett for private å opprettholde grendeskoler som politkerne i kommunene har nedlagt for å spare penger. Det er med hjemmel i denne loven at f.eks muslimer og kristne sekter har kunnet skape skoler som sosialistene mener er skadelige, sekteriske og uheldige for barn.

Sosialistene har hatt muligheten til å avskaffe privatskoleloven, om de hadde villet. Men det har jo vært greit å bruke privatskolene som et skremsel på hva det ville bli mer av, dersom høyresiden fikk mer makt.

Friskoleloven vil også sørge for at ikke bare utgifter til undervisning blir gitt som tilskudd, men også investeringer i skolebygg etc. skal inkluderes. Dermed blir konkurranseforholdene mellom offentlige skoler og friskoler jevnere.

Offentlig eiendomsforvaltning er et tragisk skue, og skolebygninger er intet unntak. Kommunene lar bygningene forfalle, og barns helse blir ødelagt av inneklima. Gad se den private som ville la verdier forringes på lignende måte.

For at sosialistenes skremmebilde av friskoler ikke skal bli oppfylt, er det viktig med godkjennelses- og evalueringsordninger som taes på alvor. Friskoleloven står på egne ben, men Clemet har andre reformer som hører med i bildet, f.eks med nasjonale krav til kunnskapskompetanse hos elevene – som evalueres jevnlig med standardiserte tester. Her er det viktig at dette faktisk følges opp, slik at sosialistene ikke får noe påskudd, sekundert av frihetsfiendtlige journalister, til å trekke frem skrekkeksempler blant friskoler – som ikke oppfyller nasjonale krav til kunnskapskompetanse og ferdigheter blant elevene.

Dette er en gledens dag for tilhengere av frihet generelt, valgfrihet og bedre utdannelse!

Mest lest

Arrangementer