Ukategorisert

Rekruttene sendes hjem

Nesten halvparten av soldatene ved vårens rekruttskoler for Sjøforsvaret og Luftforsvaret ble sendt hjem.

Dette er nok et bevis på at dagens organisering av forsvaret med førstegangstjeneste ikke er den beste organiseringen. Rekruttene prøver å komme seg vekk fra tvangstjenesten, noe mange klarer.

20. mars møtte 942 rekrutter opp i militærleiren Madla i Stavanger. Etter rekruttskolens slutt åtte uker senere var 452 av soldatene falt fra. Det vil si at 47,7 prosent av vårens rekrutter forlot KNM Harald Hårfagre før siste oppstilling. Av januarkontingenten ble halvparten av vinterens 1.103 rekrutter dimittert, skriver Forsvarets Forum.

Kommandørkaptein Svein Ivar Kristoffersen, sjef for sanitetsstaben ved KNM Harald Hårfagre, sier til Forsvarets Forum at de psykiske plagene blant rekruttene har økt.
–Opplegget i rekruttperioden er det samme som før, men mange flere enn tidligere har store psykiske plager. Det er et generelt og bekymringsfullt samfunnsproblem, sier han.

Det kan også være en annen konklusjon, en som er mer sannsynlig. Ungdommen har skjønt hvor mye de taper på å gjennomføre tjenesten, og gjør hva de kan for å slippe unna. Å klage på psykiske problemer er en enkel løsning for mange, og den fungerer ettersom frafallet er så stort.

Opplegget i forsvaret er det samme som før, men mange flere dimitterer. Det viser at systemet utnyttes i forhold til for noen år siden. Liberaleren har stor forståelse for de som velger denne løsningen. Det å komme seg bort fra forsvaret kan gi store fordeler, både økonomisk, men også med tanke på å fortsette eventuelle studier.

Et systemskifte må til. Hele tjenesten må avvikles, og forsvaret må basere seg på folk som ønsker dette frivillig, helt frivillig. Kun på denne måten kan frafallet reduseres.

Kravene for å slippe unna kan også bli strengere, men Liberaleren anbefaler ikke en slik løsning. Har en psykiske plagene, så bør en slippe unna. Ingen må ofre liv og helse på en tvangstjeneste for den norske stat.

Tags:

Mest lest

Arrangementer