Ukategorisert

Vil overvåke kortbruken

Et nytt overvåkingsorgan skal daglig overvåke nordmenns bruk av betalingskort i utlandet og utlendingers bruk av kort her i landet.

Myndighetene vil nå ha et nytt felles system som samordner og koordinerer overvåkningen alle pengeoverføringer og valutatransaksjoner, både fra privatpersoner og bedrifter, over Norges grenser. Det går frem av et brev som Finansdepartementet sendte ut på høring 28. mai, skriver Aftenposten.

Liberaleren er imot forslaget. Først og fremst fordi dette er et nytt steg imot ei samfunnsutvikling vi er imot, nemlig at staten skal vite mest mulig om oss som innbyggere. Staten har ingen ting med å vite hva vi bruker kortene våres på, verken i inn – eller utlandet.

Forslaget som er sendt ut på høring er et brudd med personvernet. Opplysninger som allmennheten ikke skal vite, vil kunne komme ut, selv om det er et nytt statlig organ som skal stå for innsamlingen av opplysningene.

Systemet skal brukes blant annet som et våpen i mot kampen økonomisk kriminalitet og hvitvasking over landegrensene. Det skal avløse den oppgaven det eksisterende BRAVO- registeret til Norges Bank i dag har med å registrere pengestrømmen inn og ut av Norge.

Mange vil kjøpe argumentet for å bekjempe kriminaliteten. Det er likevel viktig å huske på at staten ikke kan eller skal ta i bruk hvilken som helst virkemidler for å bekjempe aktiviteter som er i strid med loven. Det er viktig å holde igjen, noe som er et soleklart liberalistisk mål.
Vi har også liten forståelse for argumentet om statistikkformålet. Hvorfor skal staten og Norges Bank til enhver tid vite hvor alle våre penger er ? Et godt spørsmål, som få kan gi et godt svar på.

Liberaleren er imot dette forslaget. Vi forventer at flere er skeptisk til høringsforslaget. Derfor bør Finansdepartementet få mange negative tilbakemeldinger på brevet som ble sendt ut i slutten av forrige måned. Alt annet vil være skuffende.

Mest lest

Arrangementer