Ukategorisert

Enorme konsekvenser i New York

TV2 nyhetene viste på en glimrende måte de katastrofale følgende røykeforbudet fikk for serveringsbransjen i New York.

I går kveld hadde TV2 et innslag fra New York, som har satt en streng røykelov ut i praksis. Der merket restauranter, puber og diskoteker en enorm omsetningsnedgang etter at loven trådde i kraft. Det var ikke uvanlig med femti prosent nedgang i omsetningen. Plass etter plass måtte legge ned driften. Det var en enkel grunn for dette, nemlig konkurs.

Neste år kommer Norge etter med en like streng lov. Forskjellen, etter det Liberaleren erfarer, blir at i Norge får en tillatelse til å røyke på uterestauranter. Det var det ikke i New York.

Skulle innskjerpelsene av regelverket i Norge få samme konsekvenser som ”over there”, vil det bety en katastrofe for bransjen. Svært få serveringssteder tåler en omsetningsnedgang på femti prosenter. Det ser en på konkursene allerede i dag.

Liberaleren har vært og er motstander av den nye røykeloven. Vi har brukt argumenter om frihet både for oss som brukere, men også friheten til eierne av serveringsplassene om å gjøre hva de vil med sin egen bedrift. Noen vil mene det er lettkjøpte poenger, og muligens er det sant. Likevel er vedtaket i Stortinget en stor frihetsinnskrenking.

Liberaleren har med vilje tonet ned de økonomiske konsekvensene vedtaket får for bedriftene. Det angrer vi på i dag. Innslaget fra New York var en tankevekker av dimensjoner.

Skulle loven få de samme konsekvensene her som i New York, bør politikerne lande på en mellomløsning mellom loven som er vedtatt og dagens praksis. Bransjen tåler ikke den omsetningsnedgangen som kan komme. Bedrifter vil gå konkurs og arbeidsplasser vil gå tapt. Det er greit når en bedrift går konkurs på grunn av manglende dyktighet, men det er ikke greit hvis det skjer på grunn av dårlige rammevilkår fra politikerne. Den nye røykeloven er et godt bevis på dårlige rammevilkår.

Politikerne bør legge forholdene til rette for næringslivet. Den nye røykeloven er det motsatte, både her på berget og ”over there”. Eksemplene fra New York på TV2 i går var et bevis godt nok for en slik konklusjon.

Tags:

Mest lest

Arrangementer