Ukategorisert

Kampen mot ledigheten

Hver dag i juni blir 200 flere mennesker arbeidsledig i Norge. Kampen mot ledigheten er det politikerne settes fokus på.

Det er NRK som har hentet inn tallene for juni.

Et av kravene fra opposisjonen i forhandlingene om revidert nasjonal- budsjett, er at regjeringen gjør mer for å redusere arbeidsløsheten.
Forhandlingene finanskomiteen starter i dag.

Det er begrenset hva staten skal gjøre for å bekjempe arbeidsledigheten. Begrenset fordi staten ikke skal drive fabrikker kun for å sette ledige hender i aktivitet. Samtidig er det mye å gå på for å bedre næringslivets rammebetingelser. Bedre rammer for næringslivet ville ha skapt flere arbeidsplasser, og hindret mange av konkursene og nedskjæringer vi har opplevd de siste to årene.

Politikerne skal føre en politikk som gjør det mulig for næringslivet å gjøre sin jobb. Den jobben er å produsere produkter eller tjenester som publikum vil kjøpe, skaffe arbeidsplasser og skape et økonomisk overskudd som er grunnlaget for fordeling av goder, som politikerne prioriterer i hver eneste budsjett. Det er ikke en politisk oppgave å skape arbeidsplasser eller økonomisk overskudd, men å legge rammebetingelsene for at næringslivet selv kan gjøre den jobben. Det innebærer akseptable skatter og avgifter. Rask og ryddig behandling av saker og stabile rammevilkår.

På avgiftssiden kan mye gjøres. Blant annet å fjerne arbeidsgiveravgiften. I dag straffes bedriftene for å skape arbeidsplasser. En slik avgift er helt unødvendig !

Politikerne kan også gjøre en del på saksbehandlingstempoet i byråkratiet. Det er bare å oppleve tilbakemeldingene fra kommunens byråkrati, så skjønner du hva Liberaleren mener.

Det offentlige skal ikke styre næringslivet – like lite som næringslivet skal styre stat og kommune – verken mer eller mindre !

Hadde politikerne fulgt disse enkle tommelfingerreglene, ville mye ha vært gjort i kampen mot den økende arbeidsledigheten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer