Ukategorisert

Kontroll til Norsk Tipping

Politikerne har startet arbeidet med å gi Norsk Tipping kontroll over spilleautomatmarkedet. Når ordet kontroll brukes, mener vi egentlig monopol. Tragisk, rett og slett.

Norsk Tipping overtar ansvaret for driften av spilleautomatene om bord i norske ferjer fra 1. januar 2006. Dermed har politikerne satt i gang arbeidet med å gi Norsk Tipping Monopol, slik kulturministeren lovte for ei tid tilbake. Dette er ei beklagelig utvikling, ei utvikling som både næringslivet, men også kultursektoren vil tape masse på.

Selv om vedtaket i odelstinget omfatter rederiet, er dette en del av den røde tråen for å gi all makt over markedet til det statlige selskapet. Norge har hatt et liberalt regelverk på spilleautomater. De liberale løsningene kan vi nå vinke farvel til. Liberaleren beklager dette. Istedenfor for innstramninger burde politikerne ha utvidet det liberale synet. Det har ikke skjedd.

De samfunnsnyttige og humanitære organisasjonene som driver mye av dagens spill, vil få en fast andel av Norsk Tippings samlede spilleoverskudd i fremtiden. Det vil sikre de store organisasjonene som Røde Kors, Kreftforeningen, Idrettsforbundet osv. Det er likevel mange tapere. De små vil miste enorme inntekter. Det er ofte de som står for det frivillige, gode og aktive kulturtilbudet folk flest benytter. Fotballklubben i Bærum vil i fremtiden ikke få tak i disse inntektene, noe som vil og må gå utover aktiviteten i den kommunen. På samme måte som alle andre kommuner.

Vi skal heller ikke glemme alle de private aktørene som har gjort spilleautomatene til sitt levebrød. De kan en etter en legge ned driften om noen få år.

Hensikten med lovendringen er blant annet å få bukt med spilleavhengigheten, særlig blant ungdommen. Resultater fra en stor ungdomsundersøkelse tyder på at ungdom under 18 år bruker mer enn 170 millioner kroner på gevinstautomater per år. Denne målsetningen vil ikke bli nådd med Norsk Tipping på markedet. Politikerne tror på julenissen hvis de tror de når målet. De som er avhengig av spill, vil spille uansett om driverne av automatene heter Norsk Tipping eller Bønnas Lotteridrift. Det er som alkoholpolitikken. Politikerne kan ikke forby alkohol fordi det finnes alkoholikere.

Liberaleren beklager dagens vedtak. Det har riktig nok ligget i kortene lenge, men nå har politikerne startet arbeidet med å gi Norsk Tipping monopol. Samtidig kan vi vinke farvel til en liberal praksis, og det er beklagelig for alle oss med et liberalistisk hjerte.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.
  • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
    Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.