Ukategorisert

Når verden er på hodet

FrP fortsetter sin ferd mot venstre, og prøver å stanse regjeringens privatisering av SND Invest. Regjeringen får likevel flertall for forslaget om salg, fordi SV av alle stemmer for! Gabrielsen – Hedstrøm 1 – 0!

Her på Liberaleren prøver vi å stresse poenget at liberalister er tilhenger av en liten og begrenset statsmakt; staten skal ha ansvaret for noen få kjerneoppgaver, og ikke noe mer. Rollen som tilrettelegger for markedet består i å levere regler (lover) som er generelle, nøytrale og langsiktige. Dette skaper forutsigbarhet både for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Staten skal heller ikke gripe inn i markedet med subsidier, fordi dette bl.a er konkurransevridende og hemmer omstilling og nyskapning.

I mange år var FrP det partiet som mest rendyrket liberalismen i Norge; programmet presiserte det synet vi har poengtert i ovenstående avsnitt. I programmet var listen over bedrifter som skulle privatiseres (fjerner statens ansvar for oppgaven), oppgaver som skulle konkurranseutsettes og lover som skulle fjernes eller liberaliseres. Listen over skatter og avgifter som enten skulle fjernes helt eller reduseres kraftig var like lang.
Men siden 1997 har FrP vært partiet for øket offentlig forbruk, subsidier og mot privatisering.

FrP har i denne perioden hindret Samarbeidsregjeringens prosjekt for å selge statlige eierandeler i næringsvirksomhet. Øystein Hedstrøm er partiets mann i Næringskomiteen på Stortinget. Mannen bak det fatale IT-Fornebu-prosjektet er FrPs fremste frontkjemper mot liberalisme.

Nå har han heldigvis fått seg en på trynet (unnskyld språkbrupen!), av SV! Regjeringen har foreslått å selge SND Invest for en halv milliard kroner. Forslaget får flertall fordi Sosialistisk Venstreparti stemmer for salget.

Vi gratulerer næringsministeren med en efterlengtet eier over Hedstrøms fremstøt for sosialdemokrati og korporativisme, og håper FrP og Hedstrøm bruker sommeren til å tenke over hva de egentlig driver med.

Et grunnkurs i liberalistisk ideologi, samt et gjenoppfriskningskurs i markedsøkonomi ville være å anbefale som sommeraktivitet.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kai
Kai
18 years ago

>Et grunnkurs i liberalistisk ideologi, samt et >gjenoppfriskningskurs i markedsøkonomi ville >være å anbefale som sommeraktivitet. Ja, det vil jeg oppfordre Liberaleren også til å gjøre, for jeg skjønner ikke hvorfor Liberaleren feirer at SND Invest blir solgt (Liberaleren forstår ikke det SV forstår, nemlig at offentlig sektor ikke reduseres med dette salget). Det er grunn til å minne om Bastiats geniale frase «Det du ser og det du ikke ser». Det Liberaleren ser at SND Invest blir solgt. Det Liberaleren ikke ser er at pengene ikke forsvinner, men blir investert i annen næringsvirksomhet gjennom oljefondet. Vi er like langt!… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Per Aage Pleym Christensen
18 years ago

Her er det to viktige poenger: SND Invest er et statlig selskap, som privatiseres. Det betyr et statlig selskap mindre. SND Invest er også en del av det statlige virkemiddelapparatet i næringspolitikken. Denne politikken er Liberaleren imot. Derfor er det positivt med et slag, for staten får dermed færre virkemidler til rådighet. Så har SV fått gjennomslag for at salgssummen skal brukes til investeringer i næringslivet nordpå. Det liker Liberaleren dårlig. Men det er et typisk politisk kompromiss. Dersom FrP og Ap hadde fått med seg SV på ikke å selge SND Invest, ville de to gode og det dårlige… Read more »

Kai
Kai
18 years ago

Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor dette er en gladsak. For det første er det småpenger det er snakk om. Bare for å minne om at oljefondet er på 682 milliarder kroner, som regjeringen ikke vil røre for å gi skattelettelser, så har SND Ivest er portefølje på en verdi av rundt 1 mrd. kroner. Regjeringen vil sammen med SV vedta: Forslag Stortinget ber Regjeringen om å sikre at kompetansen og funksjonene til det som i dag er Norges Eksportråd, SVO, SIVA, Norges Turistråd, SND og Norges forskningsråds næringsrettede aktiviteter tilbys i en felles brukerfront med utgangspunkt i det som i… Read more »

Espen
Espen
18 years ago

Jeg må nok også innrømme at jeg heller ikke ser den «gode nyhet» i dette. Forsåvidt enig i at FrP – innen økonomisk politikk – i stadig større grad finner en proteksjonistisk front sammen med venstrepartiene, men som helhet hører regjeringspartienes forslagspakke i denne saken langt mer hjemme i reaksjonære «bygdehøyre» enn i et markedsliberalt verdikonservativt parti.

Pleym Christensen
Pleym Christensen
18 years ago

Liberaleren er heller ikke fornøyd med virkemidlene, men fornøyd med at SND Invest forsvinner som offentlig selskap. De rene og ranke vil nok beklage at regjeringen må gå inn i hestehandel med SV, og bruke inntektene fra salget på investeringer i norsk næringsliv. Men ville det vært annerledes om Ap og FrP fikk sin vilje, eller slo seg sammen med SV? For en tid tilbake hadde Dagbladet fokus på næringsministeren og lurte på hva han gjør på jobb siden han stadig sier at han «ikke har verktøy i skuffen». Men svaret er jo at han fjerner sosialdemokratiske virkemidler – men… Read more »

Kai
Kai
18 years ago

>Så ivrig som Kai er i å forsvare FrPs glideflukt >fra liberalismen, skulle man tro han var betalt >for det… Jeg har ikke nevnt FrP med et ord, og jeg har heller ikke tenkt å forsvare FrP. Det jeg reagerer på er at selv den minste lille fillesak fra regjeringen blir fremstilt som en gladnyhet. Det er trist hvis lesere av Liberaleren får det inntrykk at regjeringen driver liberalisme. Gud hjelpe meg, hvor elendig liberalismen da hadde vært… Jeg mener vi kun har sosialdemokratiske partier representert på Stortinget (det skyldes selvsagt at 90% av velgerne er sosialdemokrater – selv om… Read more »

Fra arkivet