Ukategorisert

Når verden er på hodet

FrP fortsetter sin ferd mot venstre, og prøver å stanse regjeringens privatisering av SND Invest. Regjeringen får likevel flertall for forslaget om salg, fordi SV av alle stemmer for! Gabrielsen – Hedstrøm 1 – 0!

Her på Liberaleren prøver vi å stresse poenget at liberalister er tilhenger av en liten og begrenset statsmakt; staten skal ha ansvaret for noen få kjerneoppgaver, og ikke noe mer. Rollen som tilrettelegger for markedet består i å levere regler (lover) som er generelle, nøytrale og langsiktige. Dette skaper forutsigbarhet både for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Staten skal heller ikke gripe inn i markedet med subsidier, fordi dette bl.a er konkurransevridende og hemmer omstilling og nyskapning.

I mange år var FrP det partiet som mest rendyrket liberalismen i Norge; programmet presiserte det synet vi har poengtert i ovenstående avsnitt. I programmet var listen over bedrifter som skulle privatiseres (fjerner statens ansvar for oppgaven), oppgaver som skulle konkurranseutsettes og lover som skulle fjernes eller liberaliseres. Listen over skatter og avgifter som enten skulle fjernes helt eller reduseres kraftig var like lang.
Men siden 1997 har FrP vært partiet for øket offentlig forbruk, subsidier og mot privatisering.

FrP har i denne perioden hindret Samarbeidsregjeringens prosjekt for å selge statlige eierandeler i næringsvirksomhet. Øystein Hedstrøm er partiets mann i Næringskomiteen på Stortinget. Mannen bak det fatale IT-Fornebu-prosjektet er FrPs fremste frontkjemper mot liberalisme.

Nå har han heldigvis fått seg en på trynet (unnskyld språkbrupen!), av SV! Regjeringen har foreslått å selge SND Invest for en halv milliard kroner. Forslaget får flertall fordi Sosialistisk Venstreparti stemmer for salget.

Vi gratulerer næringsministeren med en efterlengtet eier over Hedstrøms fremstøt for sosialdemokrati og korporativisme, og håper FrP og Hedstrøm bruker sommeren til å tenke over hva de egentlig driver med.

Et grunnkurs i liberalistisk ideologi, samt et gjenoppfriskningskurs i markedsøkonomi ville være å anbefale som sommeraktivitet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer