Magasin

Nasjonalforsamlingen – 1789

17.juni var dagen tredjestandens representanter kom sammen og erklærte seg som nasjonalforsamling. Den franske revolusjonen begynte for alvor.


Frankrikes eneveldige konge Ludvig XVI hadde problemer. Den franske staten var bankerott på 1780-tallet, og borgerne protesterte. Tilslutt ble stendene sammenkalt, folkets representanter. Efter regler fra 1614. Adel, geistelighet og borgere. Kongen mente at stendene skulle stemme hver for seg. De «radikale» borgerne kunne således ble nedstemt hele tiden.

17.juni samlet 3.standen seg og erklærte seg som «nasjonalforsamling». Tre dager senere måtte Ludvig XVI gi opp, og beordret adel og geistelige til å slutte seg til tredjestanden. Mange hadde allerede gjort det.

Den nye nasjonalforsamlingen avla ed på å sitte sammen til Frankrike hadde fått en konstitusjon. Det tok drøyt 2 år. Revolusjonen var for alvor igang, og rammene for det som skulle bli et konstitusjonelt monarki ble lagt. senere på høsten forsvant privilegiene, og menneskets og borgernes rettigheter kom istedet.

17.juni er en dag å markere…

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer