Diverse, Magasin

Nittedal – mislykket eksperiment?

Igår avholdt Nittedal, som eneste kommune, valg på egen valgdato. Valgdeltagelsen ble meget lav. Betyr det at eksperimentet var mislykket?

Norge har over 400 kommuner, som alle har samme valgdato. Kommunevalget holdes samtidig med fylkestingsvalget, midt i stortingsvalgperioden. Mediene legger opp til det vanlige valgsirkuset siste måned før valget, med rikspolitikerne i alle kanaler og alle debatter. Sånn sett kan man nesten si at kommune- og fylkestingsvalget er en gigantisk meningsmåling over rikspolitikernes gjøren og laden. Men bør det være slik?

De siste årene har kommunene fått større frihet, til å organisere seg som de vil. Noen har innført ulike former for parlamentarismen, noen har hatt direktevalg av ordfører, mens Nittedal i Akershus fikk lov til å avholde kommunevalget på egen dato. Men fylkestingsvalget skal være på samme dato som i resten av landet, i september…

Hensikten med eksperimentet i Nittedal var å sette lokale saker i fokus, holde rikspolitikerne unna, og øke interessen for politikk. Lokalavisen Varingen er dominerende avis i kommunen, og har tradisjon for nærmest å organisere valgkampen – ved å avholde debatter og folkemøter.

Likevel ble valgdeltagelsen på ca. 46%. På 8 år er den falt 20% i Nittedal. Er dette et argument mot individuelle valgdatoer for kommunene?

Nei, ikke egentlig. Hvis en liten kommune med høy valgdeltagelse hadde vært valgt (f.eks Utsira) ville kanskje valgdeltagelsen vært på «normalt» nivå. En rekke andre faktorer teller også inn: Var det store konfliktsaker i kommunen som virket mobiliserende? Er nittedølene veldig misfornøyde med det kommunale tilbudet? Er det ideologiske konfliktnivået i kommunestyret høyt? Som kjent fra valgforskning spiller også været på valgdagen inn.

Mye kan gjøres for å øke valgdeltagelsen: Førstegangsvelgere på videregående skole bør ha anledning til å stemme på skolen. Forhåndsstemming på Posten og i institusjoner (sykehus, gamlehjem etc.) bør videreføres, og valglokalene bør ha «vanlig» åpningstid. Bruk av internett for å avgi stemme er et mulig virkemiddel til å øke valgdeltagelsen.

Nå unngikk ikke Nittedal rikspolitikerne, for de deltok på den avsluttende debatten sammen med lokale kandidater. Her burde lokalpartiene vært prinsipielle nok til å ikke invitere rikspolitikerne.

Rikspolitikerne på sin side avslørte sin prinsippløshet. De deltok i den lokale debatten som nevnt over, og sa også at Nittedal-eksperimentet vil være avgjørende for om individuell valgdag skal utvides til flere kommuner. Hva med å være så prinsipielle at man i lokaldemokratiets navn sier at valgdagen bør avgjøres av den enkelte kommune selv, uten å måtte søke sentrale myndigheter om lov?

Eksperimentet i Nittedal bør ikke være siste ord i debatten om egen valgdag for hver kommune. Bare begynnelsen.

Mest lest

Arrangementer