Ukategorisert

Mange for kvinnelig verneplikt

Det er overraskende og ikke spesielt hyggelig at nesten halvparten av de spurte i en undersøkelse Forsvaret har fått gjennomført, vil innføre kvinnelig verneplikt.

37 prosent av norske kvinner vil ha allmenn verneplikt for begge kjønn. 53 prosent av mennene ønsker seg det samme. Totalt er 45 prosent av befolkningen for kvinnelig verneplikt, skriver Dagsavisen.

Liberaleren liker ikke tallene fordi vi vil avvikle dagens verneplikt. Skulle ordningen bli innført for kvinner vil det bli vanskelig, kanskje umulig å fjerne tvangsarbeidet den norske stat påtvinger norsk ungdom.

Dagens verneplikt er den største frihetinnskrenkingen staten påfører borgerne, hvis en ser bort fra skatter – og avgifter. Det at staten skal bestemme over et liv i seks eller tolv måneder er hodeløst idioti. Derfor bør ikke verneplikt innføreres for kvinner. En slik ordning vil ta ennå mer frihet fra folk flest.

Det er også lite som tyder på at verneplikten styrker forsvaret. Effektivitet kommer ofte som følge av spesialisering. Folk flest jobber med noe man kan eller liker veldig godt. Å kommandere alle ut for å gjøre det samme utgjør en formidabel sløsing med menneskelige ressurser. Verneplikt for kvinner vil ikke ta bort sløsingen med menneskelige ressurser, tvert imot.

Vi skal avslutte denne kommentaren med en hyggelig melding fra undersøkelsen. 53 prosent av de unge under 36 år vil heller at Forsvaret skal bemannes med betalte yrkessoldater. Det betyr at ”ungdommen” har skjønt det Liberaleren har påpekt i mange år. Det er synd de eldre ikke skjønner resonnementene.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Espen
Espen
18 years ago

Jeg er helt enig med Liberaleren i de prinsipielle argumentene mot verneplikt, og i konklusjonen om at hele ordningen selvfølgelig må avskaffes. Jeg er imidlertid ikke enig i at kvinnelig verneplikt ville gjøre det vanskeligere å nå dette målet. Tvert imot; dagens ordning rammer et lite mindretall på 25-30% av befolkningen. Dette gjør at relativt få har et sterkt forhold til verneplikten, og de som må avtjene den har liten politisk innflytelse. Om «alle» må tilbringe et år i forsvaret, vil en langt større del av befolkningen bli bevisst på hvor ineffektivt – og ofte meningsløst – dette er for… Read more »

Fra arkivet