Ukategorisert

Subsidierer drosjeturene

Politikerne klager på dårlig økonomi i fylkeskommunen. Klager kommer også fra Finnmark, men der fortsetter politikerne sløsingen.

Prosjektet med å sponse drosjeturene for ungdom i helgene er et prøveprosjekt i Alta og Sør-Varanger. Ungdommen betaler selv kr 50,-, mens fylkeskommunen betaler det resterende beløpet på hver eneste tur.

Liberaleren har i skrivende stund ikke klart å få fatt i summen politikerne har satt av til dette formålet, men enkel hoderegning forteller oss at dette fort kan bli en stor utgiftspost hvis ungdommen tar dette nye tilbudet til sitt hjerte.

Finnmark-representant på Stortinget, Raymond Robertsen, Høyre, synes det er meningsløs bruk av offentlige penger å gå inn for subsidiering av drosjeturer, skriver VG. Liberaleren er enig med Robertsen, men vi syns det prinsipielle i prosjektet er forkastelig. Nå skal altså mine skattepenger være med på å subsidiere drosjeturene til ungdommen. Dette er idioti !

For mange liberalister vil denne saken utarte seg som en fleip, men det er det ikke. Alta og Sør-Varanger skal prøves ut først, men vi er kjent med at mange lokalpolitikere fra Senterpartiet ønsker å innføre ordningen i hele landet. Drosjeturer kan bli en svær post på de offentlige budsjettene i fremtiden, hvis politikerne til slutt ikke tar til fornuften.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer