Ukategorisert

Vil forby puppebilder

Liberaleren har ikke et offisielt standpunkt for eller mot EU, men det forhindrer oss ikke om å legge merke til tåpelige forslag som kommer med jevne mellom.

Den greske EU-kommissæren Anna Diamantopolou vil sette en stopper for bilder av toppløse jenter i aviser. Dette er foreløpig kun et forslag, som forhåpentligvis har langt igjen før det er vedtatt.

EU-kommissæren vil hindre aviser i å trykke dristige bilder av jenter. I Norge ville et slik vedtak ha gitt små ringvirkninger ettersom de største avisene ikke har ”midtsiderpiker”. Lesere i Danmark og England ville ha merket det i langt større grad. Danske Ekstra Bladet og engelske The Sun har i en årrekke hatt slike bilder.

Forslaget fra Anna Diamantopolou bryter med fundamentalt med frihetstanken. Det vil medføre en innskjerpelse av ytringsfriheten. Det er merkelig at maktpersoner vil gripe til lovverket istedenfor å la markedet styre også på dette området.

EU har gjennom årene kommet med mange tåpelige lover og regler, men dette forslaget tar nesten kaken. Det er i alle fall vanskelig å komme på en lov som kan overgå denne.

Mange vil mene forslaget fra Anna Diamantopolou er en fillesak. Det er muligens riktig fordi det omhandler om et tema som kan virke som en bagatell. Europa vil overleve uten ”midtsidepiker”. Likevel er dette en sak for hver enkelt redaksjon og ikke for EU-kommissærene, politikerne eller andre byråkrater. Måtte det bli lenge til neste gang vi oppdager tåpelige forslag på linje med det Anna Diamantopolou har foreslått.

Mest lest

Arrangementer