Ukategorisert

Hurra for salget

Nærings- og handelsdepartementet igangsatte i dag salget av inntil 250 millioner aksjer i Telenor ASA. Dette tilsvarer 13,9 prosent av selskapet.

Dette er gledelig nytt for alle som jobber for et fritt og uavhengig næringsliv uten statlig innblanding. Fortsatt er det langt igjen, men alle små skritt tar Liberaleren som inntekt for vårt syn,

Staten selger seg ned fra 77,6 til 63,7 prosent eierandel i Telenor. Dermed vil Staten miste sin majoritet på to tredeler av aksjene i selskapet.

Regjeringen følger dermed opp eierskapsmeldingen som gikk ut på å redusere den statlige andelen i Telenor. Fortsatt sitter Nærings- og handelsministeren på en betydelig aksjepost både i dette selskapet, men også i mange andre bedrifter. Liberaleren har et mål om at staten sakte men sikkert selger seg ut og trekker seg unna næringsvirksomheten.

Vi registrer med glede at Samarbeidsregjeringen følger en rød tråd på dette området. Det går sakte, men sikkert i riktig retning.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer