Ukategorisert

Politikerne og media

De siste dagene har flere politikere fra de mindre partiene kritisert media for å ikke slippe de minste i stor nok grad til i redaksjonell omtale.

Sterkest i kritikken har Senterpartiets leder vært. Hun mener media undergraver demokratiet. I en kronikk i Dagbladet tar hun til kraftig motmæle mot tabloidiseringen. Sp-lederen beskylder mediene for å skape økt politikerforakt og kvele de små partiene.

Senterpartiets leder Åslaug Haga har selvfølgelig et poeng at tv-sendingene i valgkampen vil bli styrt av hensynet til underholdningsverdi og seeroppslutning. Det er viktig for å overleve. Uten seere vil blant annet TV2 ikke få inn annonseinntekter. Uten disse inntektene vil TV2 gå konkurs, og kanalen vil bli borte. Derfor er hennes poeng riktig, men det er et valg hver enkelt aktør må få velge helt uten innblanding fra politikerne. Det vil være galt om TV2 lager program etter Hagas smak, program som har få seere, og dermed miste inntekter de trenger for å overleve i markedet. Det er et poeng alle politikerne bør ta, uansett ståsted.

Hagas utspill mot mediene kommer selvsagt fordi Senterpartiet sliter i motvind om dagen. Partiet har store problemer med å nå ut til velgerne. Istedenfor for å gjøre de ulike redaksjonene til skyteskive bør Hage og partiet gå i seg selv for å finne ut hva de selv gjør galt.

FRIdemokratene, organisasjonen som eier Liberaleren.no, er liten politisk aktør. Redaktøren vet at organisasjonen sliter med å komme inn med redaksjonell omtale i media. Likevel er det utenkelig å oppleve at FRIdemokratene kritiserer de ulike redaksjonene for stoffvalget. Det er en frihet hver enkelt radiostasjon, avis og TV-kanal skal ha uten innblanding fra politikerne eller andre som ønsker omtale. Hvis en ikke får redaksjonell omtale, bør en gå i seg selv for å finne ut hva en gjør galt, og ikke skyte på media slik Haga gjør.

Nå vil noen mene politikerne har rett til å kreve plass hos fordi vi har konsesjonslovgivning og pressestøtte som mange, ikke alle, nyter godt av. Det er en av grunnene til vårt liberalistisk syn om et fritt og uavhengig mediamarked, helt uten konsesjoner og uten pressestøtte. Et slikt systemskifte ville ha gitt all makt til hver enkelt redaksjon, der den bør ligge. Uansett om Åslaug Haga liker det eller ikke.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer