Ukategorisert

Ungdom uten kontrakter ?

Arbeidsmiljøloven bør liberaliseres kraftig, aller helst fjernes. Det bør ikke være en selvsagt ting med skriftlige avtaler mellom bedriftene og de som har sommerjobb.

Bare en av tre bedrifter på Nedre Romerike har arbeidskontrakter med sine sommervikarer, melder NRK.

Det viser kontroller LO ungdommens sommerpatrulje i Akershus har gjort hos rundt 100 bedrifter på Nedre Romerike. 70 prosent av de som har sommerjobb, mangler kontrakt eller har skrevet under på ufullstendige avtaler.

Ungdommen bør få lov å jobbe under de betingelsene de har fått på frivillige avtaler mellom hver enkelt arbeidstaker og næringslivet. Det bør ikke være nedfelt i lovverket at disse avtalene skal være skriftlig, med de krav det innebærer. Frihetstanken bør gjelde i arbeidslivet, både for arbeidstakerne og bedriftene. Ingen tyder på at ei liberalisering ikke vil fungere, tvert imot.

Næringslivet i Norge sliter. Arbeidsledigheten øker. Inntjeningen til bedriftene er dårlig i forhold det vi bør håpe på. Likevel bruker Landsorganisasjonen sommerferien og ressurser på bagateller. Ja, det er bagateller om sommeransatte har skriftlige avtaler eller ikke i henhold til arbeidsmiljøloven.

Skeptikerne til liberalisering vil komme trekkende med eksempler der næringslivet utnytter de ansatte, eksempler som finnes. Det finnes også eksempler på det motsatte. Arbeidstakere som har fått dårlige vilkår eller mindre lønn på grunn av sommerpatruljen sine aksjoner. I går snakket Liberalerens redaktør med ei ung jente fra Oslo som hadde sagt opp sin sommerjobb fordi hun ikke fikk jobbe så mye som hun ville. Ikke fordi arbeidsgiveren ikke ville, men fordi lovverket regulerte hennes arbeidsforhold. Sommerpatruljen er med på å opprettholde disse reguleringene, dessverre. Landsorganisasjonen bør bruke ressursene sine annerledes i fremtiden istedenfor å kjeppjage både bedrifter og arbeidstakere. Vi ønsker liberalisering av arbeidsmiljøloven !

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer