Ukategorisert

Usunn konkurranse i flybransjen

Widerøe sa i går opp kontrakten med samferdselsdepartementet om flyving i Finnmark og Nord-Troms de neste årene.

Det er en god grunn å mistenke Widerøe for å presse staten for mer penger, og at selskapet sa opp kontrakten av taktiske grunner. Ingen må bli overrasket om Widerøe fortsatt betjener kortbanenettet etter 7. juli 2004.

Anbudskontraktene det her er snakk om gjelder ruteområde 1 (ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest, Alta og Vardø) og ruteområde 2 (Hasvik-Tromsø/Hammerfest og Sørkjosen-Troms). Selskapet ble i fjor høst tildelt kontraktene for drift av disse strekningene i perioden 1. april 2003 – 31. mars 2006, med et gjennomsnittlig årlig statlig driftstilskudd på til sammen 68 millioner kroner.

Grunnen til at Liberaleren kaller dette usunn konkurranse er at Widerøe vant anbudskonkurransen tidligere. De var klart billigere enn konkurrentene. Etter tildelingen la konkurrentene ned driften, blant annet selskapet Arctic Air. De ble altså presset ut av markedet av et uanstendig godt tilbud fra Widerøe, et tilbud de ikke klarer å opprettholde.

Widerøe bruker som argumentasjon for å trekke seg ut at selskapet har mistet over 10 prosent av passasjerene hittil i år, og nedgangen er større i Finnmark enn i andre områder.
Oppsigelsestiden på kontrakten er ett år, slik at nedskjæringen gjelder fra 7. juli neste år.

Mye kan tyde på at Widerøe la inn en lav pris for å få konkurrentene av banen. De har trekt seg fra kontrakten, og når samferdselsdepartementet utlyser anbudet på nytt vil Widerøe få oppdraget, riktig nok gjennom høyere overføringer fordi det er ingen eller liten konkurranse. Konkurrentene er rett og slett borte !

Skulle dette tipset slå til, er det urent trav av Widerøe. Det er tragisk dersom departementet og politikerne skulle gå rett på limpinnen i et slikt spill.

Slike situasjoner er det umulig å gardere seg imot slik systemet er i dag. Statlige overføringer og konsesjoner er ikke til forbrukernes beste. Det innbyr til en trikse og mikse kultur, som denne saken kan være et godt eksempel på.

Mest lest

Arrangementer