Ukategorisert

Dårlig dansk

Carl I. Hagen ønsker den danske innvandringspolitikken innført i Norge. I Danmark har politikken skapt et problem – for dansker vel så mye som for utlendinger.

Det er en velkjent sak at norske FrP vil ha strammere regler, som selv om de kaller det integrering mer korrekt kan kalles assimilering. Alle som kommer hit skal bli norske og tilpasse seg alt som er norsk. Reglene skal være å strenge at det som kvalifiserer til bot for en vanlig norsking skal kvalifisere til utvisning for utlendinger i Norge (hvis de ikke er blitt statsborgere).

I Danmark har regjeringen til Anders Fogh Rasmussen (av Venstre og Konservative), som lever på FrPs søsterparti Dansk Folkeparti, innført regler som gjør at hvis en danske og en utlending gifter seg må familien bosette seg i det landet de har mest familiær tilknytning til. Dette rammer ikke bare danske statsborgere født utenfor Danmark, men også dansker gift med utlendinger. Det er disse som nå er i opprør.
Samtidig har regjeringen laget forbud mot ekteskap mellom nære slektninger som søskenbarn og tremenninger, med nedre aldersgrense. Disse to reglene slår hverandre ihjel. Hvis man er lenger ut i slekt, men har mer familie i Danmark enn f.eks Pakistan så er det likevel mulig å hente ektefeller i Pakistan.

Danske Venstre kan sammenlignes med det gamle norske Bondepartiet (nå SP). Regjeringen består av konservative som ikke har motstått presset fra Dansk Folkeparti – og det er tydelig at et konservativt verdisett og livssyn ikke er til hinder for å bli influert av fremmedfiendtlig populistisk tankegods.

Dansk Folkeparti ønsker å gå enda lenger, og si opp alle internasjonale konvensjoner som begrenser danskenes rett til å føre en restriktiv og direkte fremmedfiendtlig politikk. Men det kan bringe danskene på kant med EU. Det er nemlig en forutsetning at medlemslandene aksepterer prinsippene i Menneskerettighetserklæringen.

Liberaleren anbefaler kommentaren i dagens utgave av Dagens Næringsliv (www.dn.no).

I Danmark er det nå offisiell politikk å søke å unngå ekteskap mellom dansker og utlendinger.

Er det mulig å unngå noe slikt i Norge? Det er mulig å håpe i det lengste.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer