Ukategorisert

Et urettferdig system

Flere hundre militærnektere kan slippe å utføre siviltjeneste fordi Stortinget har bevilget for lite penger til å avvikle køen av sivilarbeidere på venteliste.

Det er blitt kjent gjennom media at mange kan slippe unna sin siviltjeneste fordi politikerne har bevilget for lite penger til formålet. Politikerne ønsker et alternativ for de som ikke gjennomfører militærtjenesten på grunn av pasifistisk eller religiøs overbevisning. Alternativet er ønsket av politikerne, men de følger ikke opp med nok penger.

Dårlig oppfølging av penger gjør systemet med siviltjenesten urettferdig. Det er uheldig at noen må gjennomføre tjenesten, mens andre slipper. Det er tross alt en tvangstjeneste på 14 måneder vi snakker om. Noen må gi 14 måneder av sitt liv i statlig tjeneste, mens andre slipper, helt tilfeldig.

Liberaleren har et råd til politikerne. Avskaff verneplikten. Det er urettferdig at tilfeldighetene råder for om en skal gjennomføre tjenesten eller ikke.

Vi skiller ikke på militærtjenesten eller siviltjenesten. Det er en tvangstjeneste uansett hvilken ”uniform” som bæres. Derfor bør politikerne følge opp konsekvensene av lave bevilgninger, nemlig avskaffing av verneplikten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer