Ukategorisert

Kjersti (19) – få deg en ny hobby

Kjersti blir ”konfirmert” i Vigrid. Gjennom VG får vi følge seremonien som Kjersti og hennes venner går igjennom.

VG er ikke unik i sin dekning av organisasjonen Vigrid. Det siste året har mange fulgt organisasjonen. TV3 har blant annet sendt en dokumentar på organisasjonen til Tore W Tvedt.

Med påstander som Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut, prøver Tvedt å manipulere, hjernevaske unge mennesker til kamp for et menneskesyn som liberale mennesker tar avstand fra. Det er et tankekors at det i 2003 finnes folk som vil gå den veien Tore W Tvedt tegner opp. Vi burde ha vært kommet lengre i 2003. Det skal være unødvendig å være nedlatende mot mennesker som har en annen kultur, religion, hundfarge og språk. Nedlatende er et svært mildt ord i beskrivelsen av argumentasjonen Vigrid bruker.

Jeg ser ikke bort fra at oppslaget i VG vil bli møtt med krav om forbudt mot denne og lignende organisasjoner. Forbudt som ikke fungerer, og som kun fører til at disse mindre begavede trekker virksomheten under overflaten. Det vil også være brudd med ytringsfriheten. Vi må tåle ytringer selv om vi tar fullstendig avstand fra disse. Derfor er det ingen grunn til å bruke lovverket i kampen mot Vigrid.

Disse organisasjonene må bekjempes gjennom argumentasjon. De skal tåkelegges ved hjelp av ord. Rasismen kan ikke bekjempes med begrensninger i lovverket, men med argumentasjon. VGs artikkel om Vigrid hjelper oss som er antirasister i kampen. Vi får på en grei måte vite ståstedet til Vigrid.

Det er bred enighet om at Tore W Tvedt ikke er en farlig mann for samfunnet, selv om ideologien han sprer er voldsfremmende. Han har liten makt. Det som er bekymringsverdig er hjernevaskingen av unge menneskers liv. De som går inn i Vigrid kan få livene sine ødelagt. Det er vanskelig å se for seg mye livsglede i en kamp for et hvitt samfunn. Derfor bør media, venner, familie og annen omgangskrets advare Kjersti og alle andre som slutter seg til organisasjoner som forakter et humant menneskesyn. Vigrid er helt klart en slik organisasjon. Det er synd at unge mennesker bruker store deler av sitt liv til dette formålet. De kunne ha gjort mye annet fornuftig.

–Nazimiljøet har ligget nede over lang tid, men vi ser nå tegn til at noe er i ferd med å endre seg. Det har vært en viss økning i rekrutteringen de siste månedene, sier Tor Bach, redaktør i det antirasistiske magasinet Monitor, skriver VG.

Vi som er liberale har en oppgave i å forhindre økt oppslutning til disse organisasjonene. Det må gjøres med bruk av argumentasjon. Liberaleren sender oppfordringen til alle der ute: Ja til et fargerikt felleskap !

Les VGs oppslag om Vigrid

Mest lest

Arrangementer