Ukategorisert

Kjersti (19) – få deg en ny hobby

Kjersti blir ”konfirmert” i Vigrid. Gjennom VG får vi følge seremonien som Kjersti og hennes venner går igjennom.

VG er ikke unik i sin dekning av organisasjonen Vigrid. Det siste året har mange fulgt organisasjonen. TV3 har blant annet sendt en dokumentar på organisasjonen til Tore W Tvedt.

Med påstander som Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk, de er ondskapsfulle mordere. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut, prøver Tvedt å manipulere, hjernevaske unge mennesker til kamp for et menneskesyn som liberale mennesker tar avstand fra. Det er et tankekors at det i 2003 finnes folk som vil gå den veien Tore W Tvedt tegner opp. Vi burde ha vært kommet lengre i 2003. Det skal være unødvendig å være nedlatende mot mennesker som har en annen kultur, religion, hundfarge og språk. Nedlatende er et svært mildt ord i beskrivelsen av argumentasjonen Vigrid bruker.

Jeg ser ikke bort fra at oppslaget i VG vil bli møtt med krav om forbudt mot denne og lignende organisasjoner. Forbudt som ikke fungerer, og som kun fører til at disse mindre begavede trekker virksomheten under overflaten. Det vil også være brudd med ytringsfriheten. Vi må tåle ytringer selv om vi tar fullstendig avstand fra disse. Derfor er det ingen grunn til å bruke lovverket i kampen mot Vigrid.

Disse organisasjonene må bekjempes gjennom argumentasjon. De skal tåkelegges ved hjelp av ord. Rasismen kan ikke bekjempes med begrensninger i lovverket, men med argumentasjon. VGs artikkel om Vigrid hjelper oss som er antirasister i kampen. Vi får på en grei måte vite ståstedet til Vigrid.

Det er bred enighet om at Tore W Tvedt ikke er en farlig mann for samfunnet, selv om ideologien han sprer er voldsfremmende. Han har liten makt. Det som er bekymringsverdig er hjernevaskingen av unge menneskers liv. De som går inn i Vigrid kan få livene sine ødelagt. Det er vanskelig å se for seg mye livsglede i en kamp for et hvitt samfunn. Derfor bør media, venner, familie og annen omgangskrets advare Kjersti og alle andre som slutter seg til organisasjoner som forakter et humant menneskesyn. Vigrid er helt klart en slik organisasjon. Det er synd at unge mennesker bruker store deler av sitt liv til dette formålet. De kunne ha gjort mye annet fornuftig.

–Nazimiljøet har ligget nede over lang tid, men vi ser nå tegn til at noe er i ferd med å endre seg. Det har vært en viss økning i rekrutteringen de siste månedene, sier Tor Bach, redaktør i det antirasistiske magasinet Monitor, skriver VG.

Vi som er liberale har en oppgave i å forhindre økt oppslutning til disse organisasjonene. Det må gjøres med bruk av argumentasjon. Liberaleren sender oppfordringen til alle der ute: Ja til et fargerikt felleskap !

Les VGs oppslag om Vigrid

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Heimdal
15 years ago

Interessant at dere behandler kommunisten Thor Bach med respekt samtidig som dere rakker ned på de som gjør en kjempeinnsats for Norge så som Tore Tvedt.

Norge er vårt.
Norge invaderes av rasefremmed pakk med andre gener som fører til annen personlighet, IQ m.m.

Disse halv-apene må aldri få erobre våre landområder.

(Ikke relevante, injurierende deler av kommentaren er redigert vekk. Hilsen Solvik)

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Det vil også være brudd med ytringsfriheten.
>Vi må tåle ytringer selv om vi tar fullstendig
>avstand fra disse.

Hva er ytringsfrihet hvis ikke frihet til å si
noe andre ikke tåler?

Forøvrig innser jeg ikke at flerkulturelt samfunn
er noe positivt. Jeg innser heller ikke at dette
i seg gir fremskritt, ei heller innser jeg at det
gir bedre velferd.

Skal du aldri lære deg å argumentere holdbart, Solviken?
Når skal du bli voksen?

Heimdal
15 years ago

«Et flerkulturelt samfunn er positivt. Det gir fremskritt, bedre velferd noe du Heimdal nyter godt av på lik linje med oss andre» – Si meg, er du så naiv som du gir inntrykk av her? NHO kunne nylig offentliggjøre beregninger som viste at flerkulturen koster Norge 30-50 MILLIARDER i året og at oljefondet snart forsvinner ned i deres lommer! Kaller du det «fremskritt» og «velferd»???? Å bli fortrengt i eget land, å bli utsatt for stadig større etnisk press som på sikt vil føre til at vi ender som indianerne er IKKE positivt. Disse fødselsmaskinene må vi enten repatriere tilbake… Read more »

Heimdal
15 years ago

Du snakker om «fri søken etter lykke».
Hva hvis jeg ønsker å søke denne lykken i ditt hjem. Har du da rett til å låse døra di og dermed sperre meg ute? Selvfølgelig, jeg kan ikke kreve å spankulere rett inn på din eiendom og slå meg til rette der uten tillatelse. Dette gjelder også kollektivt, vi kan låse døra til fedrelandet Norge også!

Per
Per
15 years ago

Prinsipielt går Heimdal på trynet.

Stater har ikke rettigheter, kun individer har rettigheter. Norge kan ikke «låse døra». Vel, Norge KAN gjøre det, men det vil da føre til et slags omvendt Nord-Korea. Nord-Korea slipper ingen ut av, du vil at ingen skal slippe inn i Norge?

Heimdal
15 years ago

Vi er en folkeorganisme, på samme måte som en ulveflokk. Vi har felles gener og det er i alles egeninteresse å beskytte disse genene mot ytre trusler. Problemet med din ideologi er at den ikke bygger på naturvitenskapelige prinsipper. Hvorfor ønsker mennesker å få barn? Biologisk sett er det fordi de som ikke har dette ønsket dør ut, genene deres overføres ikke. For at folket skal leve må vi instinktivt ønske oss barn. I våre barn lever vi, i form av våre gener, altså videre. Det er også derfor vi beskytter våre barn og har sterkere følelser overfor disse enn… Read more »

Magne
Magne
15 years ago

Det er litt rart at en rasist legger igjen innlegg på en liberalistisk avis?

Pleym
Editor
15 years ago

Fri meg for å ha samme gener som Heimdal..

Anders H
15 years ago

Hvorfor er det rart at rasistene henger på liberaleren.no? Jeg finner det helt naturlig

Fra arkivet