Ukategorisert

Unødvendig besøk

Israels statsminister kommer efter regjeringens invitasjon til Norge imorgen, og taes med til Molde, midt under Jazzfestivalen. Mange spør seg om motivasjonen for invitasjonen, og hensikten med besøket. Liberaleren har ingenting mot dialog, men anser dette besøket som unødvendig.

Ariel Sharon har fortid som general, og med mange tvilsomme aksjoner på rullebladet. Det er uenighet om han måtte gå av som forsvarsminister for 20 år siden, fordi han ikke forhindret israelskstøttede falangstyrkers massakre i flyktningeleirene Shabra og Shatila. Men gikk av, det gjorde han ihvertfall.

Tidligere AP-regjeringer og partinettverk slo seg på brystet da Oslo-avtalen ble inngått tidlig på 90-tallet. Men allerede da Netanyahu ble valgt som statsminister 17.mai 1996 var Oslo-avtalen død. Og ingen forsøk på gjenopplivning har lykkes så langt. Heller ikke hans efterfølgere Ehud Barak (AP) og nåværende Sharon har klart å skape noen fred med palestinerne. Interessen har det vel også vært så som så med. Uten at vi skal trekke kommentarene om selve konflikten for langt.

Imidlertid er det helt sikkert at det er andre enn Norge som er i front i forsøkene på å skape fred. USAs veikart og andre initiativ er langt viktigere å følge opp enn Oslo-avtalen. Den ligger på historiens skraphaug.

Siden Norge nå har en helt perifer rolle, mener vi besøket til en så omstridt statsleder som Ariel Sharon er helt unødvendig. Regjeringen har nok problemer som den har, om den ikke skal komme trekkende med verdens mest betente konflikt.

Noen spekulerer i Bondeviks behov for å roe ned Israel-lobbyen i eget parti og på høyresiden i norsk politikk. I så fall er dette en meget klønete måte å sikre sin troverdighet på. Han skyver alt av tvilere i spørsmålet fra seg. Og hvor skal Israellobbyen ellers gå? Til FrP? Så la dem gjøre det.

Å ta en statsminister fra det mange anser som en okkupasjonsmakt med til kongebjerken i Molde, et av symbolene på Norges frihetskamp fra siste verdenskrig, oppleves av mange som veldig provoserende. Det forstår vi godt. Som et sted for dialog er det sikkert fint. Men kan man ha noen meningsfylt dialog med Sharon på dette stedet, burde vel hans motpart være tilstede?

Og det er greit at statsministren er stolt av hjembyen, som denne uken huser den årlige jazzfestivalen. Fredeligere folk enn jazzelskere er det vanskelig å tenke seg.

Men dit Sharon reiser, kommer det også massive politioppbud og demonstranter av ymse slag. Da er det stor sjanse for at årets jazzfestival i Molde vil gå inn i historien som en av de minst fredelige.

Det beklager vi.

0 0 vurdering
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kristian Norheim
Kristian Norheim
17 years ago

Det kan da umulig kalles unødvendig å forsøke å skape dialog med partene som fører krigen? Det er jo meningsløst å tro at fred kan oppstå uten at Sharon deltar i prosessen. Dessuten så er vel denne Arafat hakket verre enn sin israelske motstander. Og han blir jo omfavnet som en fredselskende gammel mann av media og venstresiden i Norge. Jeg liker verken trynet på Arafat eller Sharon, og mener verden ville vært et bedre sted uten noen av dem, men innser at fred kun kan oppnås med begges innsats. Og jeg skal være enig i at tidspunktet og stedet… Read more »

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Nei, selvfølgelig er aldri forsøk på å skape fred unødvendig. Men Norge står nå på sidelinjen i fredsforsøket m/utgangspunkt i Veikartet for fred. Det er helt andre som er i tet i forsøkene på å skape fred. Det er da vi spør om dette besøket er nødvendig?

Hvem som er verst av Arafat og Sharon er ikke godt å si. Kanskje de er like ille?

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
    Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
  • Singapore – Fra fattig sump, til et rikt industrilandSingapore – Fra fattig sump, til et rikt industriland
    Singapore har gått fra fattig til rikt på en drøy generasjon. Hva kan vi lære av dem?