Ukategorisert

Må få sende politisk reklame

TV2 og andre tv-kanaler bør få sende politisk reklame dersom de selv ønsker det, på lik linje med radiostasjoner og aviser.

Norge har en merkelig praksis når det gjelder politisk reklame. Aviser, blader, magasiner, internett og radiostasjoner får ha reklame for politiske partier, men tv-kanaler har ikke denne retten. Det er ei merkelig forskjellsbehandling som vanskelig lar seg forklare med gode argumenter. Det er konkurransevridning på sitt aller verste.

Det er TV2 som har fått denne saken på banen igjen. Tidligere i sommer skrev TV2 sjef, Kåre Valebrokk, til kulturministeren for å få frem sitt syn på kringkastingslovens reklameforbud, et forbud som virker ufornuftig på alle måter.

TV2 påpeker i sin korrespondanse med departementet at forbudet kan være i strid med både grunnloven og menneskerettsloven. Det er vanskelig for oss å vurdere om forbudet er i strid med lovverket, men det legger uten tvil en demper på ytringsfriheten. Det er det ingen tvil om!

Grunnen til at det er vanskelig å vite om TV2 har rett i sin tolkning av grunnloven og menneskerettsloven, er at forholdet til Grunnloven, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ble nøye vurdert i forarbeidene til kringkastingslovens paragraf 3-1, som ble vedtatt våren 1999. Altså for vel fire år siden.

Det som ikke er vanskelig å vurdere er at reklamen er kommet for å bli. Mange av politikerne brukte reklame foran stortingsvalget for to år siden, men også foran kommunestyrevalget for fire år siden. Da er det radioreklame vi tenker på. Annonser i aviser har en mye lengere tradisjon. Det er ikke fremkommet mange ulemper med annonseringen, bortsett fra konkurransevridningen. Penger politikerne i valgkampen kun har brukt på alle andre enn tv-kanalene fordi lovverket legger hindringer for lokalstasjonene, TV2, TV Norge og TV3.

Reklame i tv-kanalene bør tillates for å gi alle aktørene like konkurransevilkår, og for å sikre fri ytringsfrihet.

Liberaleren har foreløpig mottatt et argument mot politisk reklame i tv. Det er at de politiske partiene henter størsteparten av sine inntekter fra offentlig støtte. Reklame i tv vil være med på å øke denne utgiftsposten på skatte finansierte budsjetter. Det er muligens riktig, men det å blande finansieringen av de politiske partiene inn i denne saken blir galt. Like konkurransevilkår og ytringsfriheten bør og skal stå i fokus i denne diskusjonen.

Noen mener det vil bli produsert mye dårlig reklame av politikerne dersom reklame tillates i tv. Også det kan være riktig. Det må likevel velgerne få vurdere på egen hånd. Dårlig reklame vil straffe seg. Oppslutningen vil minske. Dermed vil alle vokte seg vel for å gå i den fellen. Ordningen med radioreklame har fungert godt. Det har ikke vært overtramp i det hele tatt. Hvorfor skal dette gli ut selv om reklamen sendes i tv ?

Kulturministeren bør ta henvendelsen fra TV2 på alvor, og forberede en sak for Stortinget der innstillingen er positiv for tillatelse til å sende politisk reklame i norske tv-kanaler.

Tags:

Mest lest

Arrangementer