Ukategorisert

Hva nå, Attac ?

Med utgangspunkt i FN-rapporten som konkluderer med at globaliseringen bidrar til å redusere fattigdommen i verden, har Raymond Njerve sendt dette brevet til Attac. Liberaleren gir deg brevet i sin helhet.

Som en liberal person har jeg alltid forundret meg over godt utdannede mennesker i den vestlige verden som har en nærmest fanatisk motstand av globaliseringen av verdensøkonomien, med de følger dette har. Selv er jeg positivt innstilt til alt som er med på å gjøre verden til ett marked, da dette etter min mening vil føre til at varer blir produsert der hvor det er mest hensiktsmessig å produsere dem, og at vi dermed kan produsere flere varer. Det er kun ved å etablere velfungerende markeder på steder hvor slikt ikke har eksistert, at vi
kan ta opp mindre økonomisk utviklede land som en naturlig del av den frie verden. Nå viser også en fersk FN-rapport at de siste års globaliseringstendenser har ført til stor nedgang av færre ekstremt fattige mennesker. Dette er utvilsomt et stort skritt i riktig retning, og jeg håper
inderlig at denne utviklingen får fortsette. Jeg kan ikke se det rettferdige i at vi nordmenn skal for eksempel tviholde på et jordbruk som er håpløst inneffektivt og rådyrt, når vi kan få mat av samme og/eller bedre kvalitet til en langt lavere pris, og som samtidig hjelper mindre velutviklede nasjoner og verdensdeler inn på verdensmarkedet. For meg virker det som om Attac som organisasjon, på samme måte som håpløst konservative partier som Senterpartiet, er av den oppfatning at alt vi har drevet med i Norge i dag, skal vi også drive med i fremtiden. Det er etter min mening ingen katastrofe at industrien i Norge flyttes ut av landet eller går konkurs. De menneskene i fattigere deler av verden som får jobben med å ta over den produksjonen vi til nå har hatt her i landet, trenger så utvilsomt disse arbeidsplassene mye mer enn det vi gjør i den vestlige verden.

Mitt spørsmål til dere i Attac er hvordan dere kan rettferdiggjøre deres motstand mot globaliseringen med utgangspunkt i kamp mot fattigdom, og hva er det egentlig som er så ille ved at det faktisk skapes velfungerende markeder hvor innbyggerne læres opp til å kjøpe, selge og bytte varer av fri vilje, der hvor det ikke har vært mulighet til slikt før?

Det var brevet Raymond Njerve har sendt Attac.

Også vi i Liberaleren er spent på svaret Njerve får. Attac er nødt til å ha problemer med å bortforklare de positive sidene som tas opp i henvendelsen. De som ikke svarer, samtykker, ikke sant?

Les VG sin omtale av rapporten

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer