Ukategorisert

Vil ha øl og rusbrus på polet

Liberaleren er imot forslaget fra Kristelig Folkeparti om at rusbrusen kun skal selges på Vinmonopolet.

KrF går inn for et prøveprosjekt der rusbrusen skal selges på polet. På grunn av EØS-reglene vil også ølet forsvinne fra butikkene hvis forslaget blir vedtatt. Maksimum alkoholprosent på butikkene skal heretter være 3,5 prosent, hvis Kristelig Folkeparti får det som de vil.

Liberaleren syns forslaget er dårlig. Butikkene bør fortsette å selge både rusbrus og øl. Politikerne bør videreutvikle de ordningene vi har i liberal retning, og ikke motsatt, slik Kristelig Folkeparti ofte har en tendens til.

Alkohol er en lovlig vare på lik linje med melk og brød. Moderat bruk av alkohol er ikke farlig. Snart bør også Kristelig Folkeparti innse dette. For øvrig er det ikke opp til politikerne eller oss å bestemme forbruket til hver enkelt. Det er et privat ansvar.

Det er en intern arbeidsgruppe i KrF som har jobbet med denne saken siden i vår. Arbeidsgruppa lanserte også ideen om å øke avgiften på rusbrus, som senere fikk flertall på Stortinget.

I slike saker har Kristelig Folkeparti ofte stor gjennomslagskraft.Derfor advarer Liberaleren mot forslaget.

Vi kunne tenke oss å foreslå et annet ”prøveprosjekt” for politikerne. Legg ned eller privatiser Vinmonopolet. La butikkene overta salget av vin og brennevin på samme måte som en god del andre land organiserer sin alkoholomsetning. Det ville betydd en videreutvikling av alkoholpolitikken i tråd med liberal tenking. Noen som tør å ta utfordringen?

Vi avslutter med å legge til at politikerne vurderte å la øl og rusbrussalget bli en del av Vinmonopolet i forbindelse med regeltolkningen av EØS-avtalen. Ordningen fikk ikke gehør den gangen. Vi regner med at de samme politikerne står for samme standpunkt i dag.

Tags:

Mest lest

Arrangementer