Ukategorisert

La henne få ungene tilbake!

Svanhild Kristine Jensen bør få ungene tilbake så raskt som overhode mulig.

Denne saken er en skandale, rett og slett. Det er flaut at det offentlige kan behandle mennesker på en slik måte som Svanhild Kristine Jensen har blitt behandlet.

Det var vinteren 2002 at Svanhild måtte teste IQ¨en for første gang. Testen spilte en meget viktig rolle da fylkesnemnda 10. september i fjor vedtok å ta barna fra henne. I mars i år vedtok Nord-Troms tingrett å opprettholde vedtaket. Testen fra i fjor viste en intelligense på 53 poeng.
Nå har hun tatt WAIS – testen igjen, og fått 95 poeng. Normal IQ er 85-115 poeng. Jensens IQ ligger med andre ord midt i normalsjiktet.

Mange reagerte med vantro på at denne mammaen ble fratatt ungene på grunn av en dårlig IQ test. Denne kritikken har ikke blitt mindre gjennom saksbehandlingen av saken hos offentlige instanser siden vinteren 2002. Nå har Svanhild Kristine Jensen tatt en ny test med bra resultat, og hvis lav IQ er årsaken til barnevernets innblanding, bør de snarest overføre ansvaret for ungene dit det hører hjemme, nemlig hos mammaen.

Denne saken er et skrekkeksempel på hvordan barnevernet kan herje med uskyldige mennesker. Det finnes sikkert flere eksempler fra saker som ikke har fått like mye oppmerksomhet i media som denne. De vil aldri eller sjeldent nå frem med sitt krav. La oss håpe Svanhild Kristine Jensen gjør det. En dårlig IQ test bør ikke være styrende for skikketheten som foreldre eller ikke.

Mest lest

Arrangementer