Ukategorisert

Vil bruke mer telefonavlytting

I 1999 ble telefonavlytting brukt i vel 300 saker. Nå har tallet økt drastisk, men statistikken er unntatt offentligheten.

Politiet vil satse sterkere på avlytting av tele- og datatrafikk. Et politiutvalg foreslår nå å opprette en landsomfattende database hos Kripos.

Forslaget fra politiutvalget innebærer innkjøp av høyteknologisk utstyr til 18,5 millioner kroner, opprettelse av nye stillinger, samt at politiets ressurser for avlytting samles til ett sted, skriver Aftenposten ifølge NTB.

Liberaleren advarer mot utviklingen. Politiets fokus på telefonavlytting går utover personvernet. Politiet får dessverre støtte hos myndighetene og folk flest for de nye metodene, til tross for et svakere personvern. Kriminalitet skal bekjempes, men det er viktig å holde på prinsipper for å unngå grove overtramp. Det er fare for belastninger for helt uskyldige mennesker når politiet hele tiden får økte fullmakter.

Opprettelse av en database også på dette området er kun et forslag, men det ligger i kortene at det kan bli vedtatt. Politiet har fått urimelig gode ”arbeidsvilkår” de siste årene. Arbeidsvilkår som svekker personvernet for deg og meg.

I 1999 ble metoden ifølge Aftenposten brukt i vel 300 saker. Ifølge herredsrettsdommer Anne Austbø, som leder kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, er tallet i dag mye høyere. Statistikken med eksakte tall er unntatt offentlighet. Dette hadde vært spennende å vite det eksakte tallet.

0 0 vurdering
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Øyvind Aarsnes
Øyvind Aarsnes
14 years ago

Forfatteren av boken Frimureriet og de skjulte makteliter Erik Rudstrøm http://www.landsforraderi.no/html/rudstrom.html

er også plaget med telefonavlytting og sabotering av telefon / linjer.

Det er på HØY TID at journalistene i dette landet “blir sitt ansvar bevisst”.

Øyvind Aarsnes
FME
http://www.landsforraderi.no

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv