Ukategorisert

Vanskelig å være militærnekter

Det må være lov å være militærnekter også i Israel. Behandlingen nektere får i dette landet er under enhver kritikk.

Å være imot verneplikten i Norge kan være vanskelig, men det blir blåbær i forhold til det å være det i Israel. Helt tilfeldig kom undertegnede over en artikkel om unge Ariel Levin. Ikke bare fengsel venter militærnektere i Israel. De må også belage seg på det som kan karakteriseres som utstøtting fra det normale samfunnslivet.

Uansett hvor i verden en bor, bør militærtjenesten, eller verneplikten som vi kaller den i Norge, være frivillig. Ingen bør tvinges inn for tvangstjeneste for staten. Ingen stater har rett til å stjele en stor del av livet til unge mennesker. Dette kravet må stå fast, uansett om en bor i Norge, Russland, Sør-Afrika eller Israel.

I Israel venter ikke bare fengselsstraff. På grunn av befolkningens positive holdninger til forsvarshæren, blir militærnektere utstøtt av samfunnet på grunn av nektingen. Dette er uholdbart, og helt klart et brudd med normal rettspraksis.

Disse sakene må være et tankekors for alle Israel-vennlige nordmenn. Situasjonen landet befinner seg i skal ikke være noe unnskyldning. Det må være lov å forvente at de som har prinsipiell overbevisning blir behandlet humant. Artikkelen om Ariel Levin bevitner ikke om ei slik behandling.

Nå er Ariel Levin pasifist. I Norge ville det ha medført at han slapp militærtjenesten, uten spesielt store problemer. Han måtte ha gjennomført siviltjeneste. Liberaleren skiller ikke mellom militær eller siviltjeneste. For oss er begge former for tjeneste umoralsk. Staten stjeler uansett deler av livet til unge mennesker.

Les mer om Ariel Levin i Baldermagasin

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer