Ukategorisert

Liker ikke monopol

ESA, EØS-avtalens kontrollorgan, liker ikke Norges planer om å la Norsk Tipping overta hele automatmarkedet. En rekke spørsmål er sendt til kulturministeren.

ESA reiser en rekke kritiske spørsmål til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland om loven som skal gi Norsk Tipping monopol på å drive spilleautomater. Saken blir tatt opp etter at automatoperatøren Norsk Lotteridrift klaget til Brussel.

ESA tviler på om et monopol vil kunne gi mindre spilleavhengighet og om aldersgrensen blir bedre ivaretatt med Norsk Tipping som den eneste aktøren. Kontrollorganet er også kritisk til fremtidig plassering av automater. Hvorfor skal de ut av butikker, mens de kan stå fremme på serveringssteder?

ESA har ikke tatt standpunkt til lovligheten i planen om å la Norsk Tipping få monopol, men Aftenpostens kilder sier at de er «kritisk og skeptisk lyttende».

Liberaleren har vært innom denne saken flere ganger tidligere. Vi liker ikke innstramningene fordi vi vil utvide den liberale praksisen det er på automater i Norge. I tillegg vil de planlagte endringene bety en katastrofe for en rekke lag, organisasjoner og foreninger, samt de private aktørene som er på markedet i dag.

I likhet med ESA har vi problemer med å forstå at spilleavhengigheten blir mindre med den nye loven. Folk vil spille uansett hvem som driver automatene. Skal folk flest bruke mindre penger på automatene, må de enten fjernes helt eller få betydelig lavere utbetalingsgrense, noe det er sterk kontroll på allerede i dag.

Norge har i dag en liberal politikk på dette området. Overalt er disse automatene tilgjengelig for oss som liker å spille. Automatene finnes på serveringsplasser, butikker, kiosker og bensinstasjoner. På dette området har politikerne vært liberale, mer liberale enn i mange andre land. Et utgangspunkt vi bør være stolte av.

Selvsagt kunne det ha vært rom for ytterligere liberalisering. Grensen for hvor mye en automat kan betale ut burde ha vært fjernet, og staten kunne med fordel ha trekt seg helt ut gjennom blant annet en opphøring av konsesjonene som gis til lag, foreninger og organisasjoner.

Politikerne er imot fri flyt fordi det vil gi spilleavhengighet. Derfor kommer også innstramningene med Norsk Tipping som den eneste aktøren. Vi tror som sagt ikke at dette stemmer. Automatene vil fortsatt være tilgjengelig for de som ”må” ha denne underholdningen. Spilleavhengighet kan kun forhindres gjennom gode holdninger. Forbudt, monopol og innstramninger kan ikke skape sunne holdningene.

Selvsagt kan innstramningene komme, selv om vi er imot det av ideologiske årsaker. Likevel trenger ikke disse innstramningene å gjøres gjennom et monopol. Aktørene som er på markedet i dag kan klare dette. Det er hovedbudskapet i henvendelsen ESA har sendt kulturdepartementet. Vi er spent på svaret fra departementet som sannsynligvis kommer i løpet av høsten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer