Ukategorisert

Fylkeskommunens framtid

Lederen av Distriktskommisjonen har ikke tro på en framtid for fylkeskommunen. Johan Petter Barlindhaug tror dette forvaltningsnivået er for svak og for liten til å overleve.

Debatten om fylkeskommunens framtid kom opp etter at kommunalminister, Erna Solberg, holdt foredrag på en fylkesordførerkonferanse. Statsråden la ikke skjul på at målet var å bli kvitt fylkeskommunen.

I Distriktskommisjonen debatteres det hvordan dette leddet kan styrkes, uten at noen konklusjoner er trukket. Barlindhaug tror fylkeskommunens framtid er uviss uten endringer.

Liberaleren vil legge ned fylkeskommunen.

En liten og effektiv offentlig sektor vil gi et bedre velferdssamfunn enn det vi har i dag, selv om mange politikere har problemer med å skjønne dette. Sykehusene har staten overtatt, men videregående skoler er i dag fylkeskommunenes viktigste oppgaver. Kommunene eller private aktører bør overta ansvar for de videregående skolene, da er det fylkeskommunale forvaltningsnivået overflødig.

Ved å redusere antallet forvaltningsnivåer til to, vil de politiske ansvarsforholdene bli klarere. Gjennom redusert byråkrati og dobbeltarbeid vil vi frigjøre økonomiske ressurser som kan brukes til skatte og avgiftslettelser.
Distriktskommisjonen bør også komme til dette standpunktet. Selv om Johan Petter Barlindhaug er skeptisk til dagens forvaltning, er det ingen ting som tyder på at han vil gå linjen helt ut, og legge ned dette forvaltningsnivået. Dette beklager vi!

Les mer om Barlindhaugs tanker i Nasjonen

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer