Ukategorisert

Fengsles for sine meninger

Tord Nygreen fengsles for sine meninger. Han er dømt til 90-dagers ubetinget fengsel for å nekte verneplikten.

Tord Nygreen (28) er i mot all form for militær konfliktløsning, og nekter derfor å avtjene verneplikten. Tromsø tingrett svarer med å idømme ham 90 til dagers ubetinget fengsel.

Jevnt og trutt dukker det opp slike saker. Liberaleren har enorm medfølelse for de som står på for sine meninger, og tar straffen som påtvinger etter ei slik handling.

–Dette er fast praksis og like kjedelig som en promilledom, sa tingrettsdommer Oddmund Gamst, til avisa Tromsø etter dommen var opplest.

Tingsrettdommeren har rett i det, men det er staten som er ”forbryteren” i denne saken. Det å fengsles for å stå fast på et prinsipp er veldig galt. Norske politikere kritiserer ofte diktaturer i land vi ikke liker å sammenligne oss med, men når alt kommer til alt er det mye galt her hjemme på berget også. Saken til Tord Nygreen er et godt eksempel på dette.

Nygreen kunne ha gitt seg ut for å være pasifist for å få siviltjeneste, og dermed slippe unna fengsel, men han anser ordningen som en del av det væpnede totalforsvaret. Noe han har helt rett i!

Liberaleren ønsker lykke til i fengselet for Tord Nygreen. At saken ikke er ferdig med denne soningen gjør det ikke noe enklere. Når soningen er unnagjort venter sannsynligvis en ny rettssak og nye måneder bak lås og slå. En slik saksgang er alt annet enn rettferdig. Hvorfor skal militærnektere dømmes flere ganger for samme ”forbrytelse”? Det er på tide noen politikere tar fatt i problematikken.

Tags:

Mest lest

Arrangementer