Ukategorisert

Avtaler mellom bedrift og arbeidstaker

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, ønsker endrede lønnsvilkår for unge arbeidstakere. De ønsker lavere lønninger for de unge.

Etter at media grep tak i saken har de ansvarlige i NHO forklart hva de egentlig mente. Organisasjonen reagerer på en del tillegg lønnsmottakerne mottar. Ungdom bør som eksempel klare seg uten helligdagstillegg og kveldstillegg, mens eldre arbeidstakere fortsatt skal ha rett til slike tillegg.

Nok en gang ser vi eksempler på organisasjonenes og politikernes trang på å løse lønnsforhandlinger gjennom sentrale direktiver, en fremgangsmåte vi ikke har spesielt sans for. Sentrale forhandlinger og sentrale avtaler vil aldri fungere tilfredsstillende. NHO bør være den første til å se dette.

Istedenfor å hakke på ungdommen burde næringslivet jobbet for avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. På den måten slipper en statens tvang om å pålegge bedriftene å betale arbeidstakerne mer enn de er verdt. De bedriftene som går godt, vil kunne betale god lønn til sine ansatte, mens de som sliter vil moderere utbetalinger for å unngå konkurs. Alder vil med et slikt system bety lite. Kvalitet blir det viktigste.

Det er ikke ungdommen som er problemet i arbeidslivet. Det er systemet. Det er synd NHO gjør ungdommer til synderne, istedenfor å hakke løs på systemet, som absolutt trenger konstruktiv kritikk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer