Ukategorisert

Utfordrer forbudet

TV Vest i Stavanger tar opp kampen mot forbudet på politisk reklame på TV. Det er ikke unaturlig at tv-kanalene utfordrer forbudet.

Liberaleren hadde 16. juli en kommentar på at forbudet mot reklame for politiske partier bør oppheves. I tillegg har FRIdemokratenes leder, Hans Jørgen Lysglimt, argumentert for liberalisering av regelverket, et innlegg som ble sendt ut i juli.

Nå utfordrer TV Vest lovverket. De skal etter planen starte sendingene av den første snutten for Pensjonistpartiet.

Det er en dristig protest TV Vest vurderer. Staten har flere måter å sanksjonere på dersom planen om å sende politisk reklame følges opp. De kan gi bot, nekte kanalen å sende reklame i en viss periode, fratas konsesjonen eller anmelde lovbruddet. Relativt mye kan stå på spill for tv-kanalen i kampen mot forbudet.

Norge har en merkelig praksis når det gjelder politisk reklame. Aviser, blader, magasiner, internett og radiostasjoner får ha reklame for politiske partier, men tv-kanaler har ikke denne retten. Det er ei merkelig forskjellsbehandling som vanskelig lar seg forklare med gode argumenter. Det er konkurransevridning på sitt aller verste.

Mange av politikerne brukte reklame foran stortingsvalget for to år siden, men også foran kommunestyrevalget for fire år siden. Da er det radioreklame vi tenker på. Annonser i aviser har en mye lengre tradisjon. Det er ikke fremkommet mange ulemper med annonseringen, bortsett fra konkurransevridningen. Penger politikerne i valgkampen kun har brukt på alle andre enn tv-kanalene fordi lovverket legger hindringer for lokalstasjonene, TV2, TV Norge og TV3.

Mange mener reklameforbudet må fjernes fordi det er et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, i strid med Grunnlovens paragraf 100 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Liberaleren er ikke uenig med de som mener dette.

Reklame i tv-kanalene bør tillates for å gi alle aktørene like konkurransevilkår, og for å sikre fri ytringsfrihet. Vi ønsker TV Vest lykke til med sin aksjon.

Tags:

Mest lest

Arrangementer