Ukategorisert

Utfordrer forbudet

TV Vest i Stavanger tar opp kampen mot forbudet på politisk reklame på TV. Det er ikke unaturlig at tv-kanalene utfordrer forbudet.

Liberaleren hadde 16. juli en kommentar på at forbudet mot reklame for politiske partier bør oppheves. I tillegg har FRIdemokratenes leder, Hans Jørgen Lysglimt, argumentert for liberalisering av regelverket, et innlegg som ble sendt ut i juli.

Nå utfordrer TV Vest lovverket. De skal etter planen starte sendingene av den første snutten for Pensjonistpartiet.

Det er en dristig protest TV Vest vurderer. Staten har flere måter å sanksjonere på dersom planen om å sende politisk reklame følges opp. De kan gi bot, nekte kanalen å sende reklame i en viss periode, fratas konsesjonen eller anmelde lovbruddet. Relativt mye kan stå på spill for tv-kanalen i kampen mot forbudet.

Norge har en merkelig praksis når det gjelder politisk reklame. Aviser, blader, magasiner, internett og radiostasjoner får ha reklame for politiske partier, men tv-kanaler har ikke denne retten. Det er ei merkelig forskjellsbehandling som vanskelig lar seg forklare med gode argumenter. Det er konkurransevridning på sitt aller verste.

Mange av politikerne brukte reklame foran stortingsvalget for to år siden, men også foran kommunestyrevalget for fire år siden. Da er det radioreklame vi tenker på. Annonser i aviser har en mye lengre tradisjon. Det er ikke fremkommet mange ulemper med annonseringen, bortsett fra konkurransevridningen. Penger politikerne i valgkampen kun har brukt på alle andre enn tv-kanalene fordi lovverket legger hindringer for lokalstasjonene, TV2, TV Norge og TV3.

Mange mener reklameforbudet må fjernes fordi det er et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, i strid med Grunnlovens paragraf 100 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Liberaleren er ikke uenig med de som mener dette.

Reklame i tv-kanalene bør tillates for å gi alle aktørene like konkurransevilkår, og for å sikre fri ytringsfrihet. Vi ønsker TV Vest lykke til med sin aksjon.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
  Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.