Ukategorisert

Lavere avgifter virker

Lavere avgifter på brennevin fører til mindre smugling. Salgstallene fra Sverige bekrefter påstanden.

En del politikere og næringslivet i områder der grensehandel er utbrett har gjennom mange år bekymret seg for høye avgifter på alkohol. Disse avgiftene har ført til ekstra fart i grensehandelen. Liberaleren har påpekt at avgiftene må ned for å få bort smuglingen. Salgstallene for juli bekrefter at en liberal politikk fungerer.

For første gang på svært mange år var det i juli i år et tydelig fall i grensehandelen med brennevin i Sverige, sammenlignet med samme måned året før. Vi kjøper imidlertid mer vin i nabolandet.

Systembolagets salgstall langs grensen viser en nedgang i grensehandelen med brennevin på 6 prosent i juli i år, skriver Aftenposten.

Vi må også legge til at omsetningen på Vinmonopolet har hatt en kraftig økning. Salgstallene er for brennevin, ikke vin. Det er på sprit Stortinget har redusert avgiftene.

–De fleste merkene er blitt 50-60 kroner billigere. Noen er gått ned med 80 kroner. Det er helt klart avgiftslettelsene som har ført til at vi tar tilbake markedsandeler, sier informasjonssjef Jan Egil Aase på Vinmonopolet, skriver Nettavisen.

Stortinget bør redusere alkoholavgiftene kraftig, ikke bare brennevin, men også øl og vin. Avgiftskutt vil føre til mindre grensehandel. Når næringslivet på norsk side ser resultater av beskjedene reduksjoner, da kan en tenke seg hvor positivt kraftige kutt ville ha vært.

For en liberalist er ikke grensehandelen noe problem. Folk må få handle de varer og tjenester de selv ønsker, helt uavhengig av landegrenser. Likevel er vi ikke glad i avgiftene. Staten tar penger inn på alkohol for å subsidiere en stor offentlig sektor. Det er ikke rettferdig at de som tar en dram skal subsidiere offentlig forbruk i den grad det har vært tradisjon for her i landet. Derfor vil Liberaleren fjerne avgiftene staten tar inn på øl, vin og brennevin.

Mest lest

Arrangementer