Ukategorisert

AKP tok ideene på alvor

Dette innlegget ble opprinnelig sendt til Dagbladet som leder i FRIstud. Det ble ikke trykket der, men dere får i det minste lese det.

Sommerens debatt om AKP sin fortid har vært interessant, men jeg savner et større fokus på ideene som lå til grunn for AKP sine synspunkter. Det AKP gjorde var stort sett å ta tidsaktuelle ideer på alvor og trekke dem ut i sin ytterste konsekvens. 70-tallet var slutten på mange tiår med stor tiltro på planøkonomi og samfunnsstyring. Det er ikke rart at noen inhalerte for sterkt.

Det er spesielt to bakenforliggende ideer som er viktige. Troen på kollektivismen og motstanden mot privat eiendomsrett. I kombinasjon legger disse et solid grunnlag for totalitære overgrep mot mennesker. Kollektivismen tillater individer å bli ofret for fellesskapets skyld. Fravær av privat eiendomsrett fratar menneskene muligheten til å være herre over seg selv og sitt daglige brød.

Den totale kommunismen slik den ble utøvd i en rekke samfunn, støttet av AKP og andre kommunister, viser kollektivisme tatt på alvor. Mennesker ble behandlet som leire som skulle formes til samfunnets beste. Mangel på privat jord og handel ledet til massesult da politikken slo feil.

Man skal ikke gjøre vanlige sosialdemokrater ansvarlige for ekstreme konsekvenser som de ikke støttet. Et varselsflagg er imidlertid på sin plass. Av hensyn til fellesskapet forbys innvandring og narkotika. Hvor mange flyktninger dør på grensene til Europa? Hvor mange individer påføres et uverdig liv p.g.a. narkotikaforbudet?

Det er en grunnleggende politisk aksept i Norge i om at det politiske flertallet har rett til å krenke individer eller ofre den private eiendomsretten. Vi som ønsker individualisme der mennesker kan styre over seg selv og sin private eiendom, kjemper en stadig kamp mot AKP-light. Kanskje bør oppgjøret med AKP utvides til et oppgjør med deres grunnleggende ideer?

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
  Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.
 • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
  I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.