Ukategorisert

Nei til lisens

Alle må betale NRK-lisens selv om mange ikke bruker NRK i veldig stor grad. I tillegg er det en del som ikke får inn alle tilbudene NRK gir.

Undertegnede er en av de som bruker NRK lite. Det blir galt å si at jeg aldri ser på NRK sine tv-kanaler, men det skjer ikke så ofte som tidligere. Heller ikke radiokanalene til NRK flommer ut av høytalerne i hjemmet til unge Solvik så ofte. Likevel er det et klart krav om at NRK-lisensen må betales.

Alle har nå fått giroen på lisensen. Forfall for den meningsløse avgiften er 1. september. 887 kr pr halvår var det i fjor, men stortingsflertallet, alle partier utenom FrP, har økt den til 925 kr. Nokså umoralsk siden flere og flere bruker NRK mindre enn i ”gode gamle dager”. Dermed blir avgiftsøkningen bak mål. Det er også bemerkelsesverdig at avgiften er momsbelagt. NRK er verken en vare eller tjeneste jeg og mange med meg har bestilt. Hvorfor skal den da momsbelegges?

Det gjør ikke saken bedre at lisensen fortsatt vil øke i årene som kommer. Alle planer legger opp til dette. Fremskrittspartiet er det eneste stortingspartiet som tar avstand fra avgiftsøkningen.

Det er et bredt flertall for å opprettholde NRK sin rolle i samfunnet. Dermed må vi belage oss på å betale denne avgiften. Likevel må det være et mål for NRK som organisasjon å effektivisere driften, slik at kravet til oss betalere kan reduseres. NRK kan effektiviseres på mange områder. Aktivitetsnivået kan senkes dramatisk på grunn av at andre aktører kan gjøre jobben på internett, radio og TV minst like godt som NRK gjør i dag. Også på dette området bør politikerne tenke nytt. Når andre oppgaver i samfunnet kan løses av private aktører, bør det kunne gjøres også i denne sektoren.

Drømmen er at NRK-lisensen blir fjernet, og NRK får en helt annen rolle enn i dag. Dette er en drøm vi er milevis unna å nå. Likevel bør det være mulig å stagnere utviklingen med økninger i lisensbidraget. Politikerne avgjør. Det er kun prioriteringer det står på. Det er synd et lite mindretall er villig til å gjøre de prioriteringene som ville ha gledet et liberalt hjerte.

Mest lest

Arrangementer