Ukategorisert

Et overgrep er blitt begått

I VG kan vi lese om en ny sexsak. Et overgrep er blitt begått, men ikke det som de fleste tror.

VG skriver at en FrP-politiker sammen med sin kjæreste er dømt til 60 dagers betinget fengsel for sex med en 15 år gammel jente. Mannen måtte i tillegg trekke seg fra alle politiske verv.

La meg være helt klar. Overgrepet som er blitt begått er mot denne politikeren og hans kjæreste. Og mot 15-åringen fra myndigheten sin side.

VG skriver: «… jenta selv oppsøkte kjæresteparet, at alle tre i ettertid har beskrevet det som en fin opplevelse og at 15-åringen ikke er utsatt for noe hun ikke ønsket og at hun heller ikke har tatt skade av det som skjedde.»

Saken er en klassisk moralisme-sak kombinert med diskriminering av unge mennesker. Det dommen fastslår er at en ung kvinne, som fra naturens side sannsynligvis har vært forplantingsdyktig i mange år, fratas retten til et frivillig sexliv. Dette er et formynderisk overgrep mot henne.

Diskriminering av unge mennesker er blant de mest grove og skadelig i vårt samfunn i dag. Er du ikke 20, får du ikke kjøpe sprit, du må være 18 for å stemme, kjøre bil, røyke, spille på automater og 16 for å ha seksuell omgang med andre mennesker. Disse unge menneskene fratas rett og slett retten til å bestemme over sitt eget liv.

Hvis jeg skal bli god til å spille fotball, så må jeg trene. Hvis jeg skal bli god til å lage mat, så må jeg forsøke meg frem. Unge mennesker læres opp til å ikke ta ansvar for sitt eget liv. De læres opp til at forbud og formynderi er greit. For man kan jo ikke ta vare på seg selv. Hvis man ønsker et fritt samfunn, så må man gi unge mennesker mulighet til å leve sitt liv.

Det er helt uproblematisk at 15 åringer har sex med 24 år gamle gutter. Det er derimot et stort problem at samfunnet fordømmer og straffer slik virksomhet. Det fratar unge mennesker retten til å bestemme over egen kropp.

Dette er forresten et bra tidspunkt for å bringe inn Søviknes-saken. Hvis man ser bort fra hans forhold til kona, som er en privatsak mellom dem to, var hans puling av en 16 åring helt uproblematisk. Det er trist at ingen politikere har hatt baller nok til å forsvare Søviknes sine handlinger. Glemme og tilgi, ja, men ikke forsvare. Moralismen lever. Det er på tide å erstatte denne med personlig ansvar og rett til å bestemme over ens eget sexliv. Enten man er 15 eller 16. Og om man er topp-politiker.

Jeg har to poenger til. Det ene er ganske enkelt. Når man straffer frivillig seksuell omgang, så bidrar man til å likestille frivillig og påtvungen seksuell atferd. Og det viktige skillet går mellom frivillighet og tvang.

Det andre er det spørsmålet som alltid dukker opp når jeg presenterer argumentet mitt. Skal 5-åringer også få lov til å pulle voksne mennesker? Svaret er veldig enkelt: Å likestille 5-åringer og 15-åringer i denne sammenhengen er rett og slett perverst. Det er de som forbyr 15-åringer å ha sex som likestiller 5-åringer og 15-åringer.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer