Ukategorisert

En liberal mann

TV2-sjef, Kåre Valebrokk, slår på stortrommen og markedsfører en liberal grunnholdning.

Valebrokk ønsker politisk reklame, alkoholreklame og reklame for reseptfrie medisiner på TV.

–Jeg har en liberal grunnholdning. Er det lov å selge varer, så bør det også være lov å reklamere for dem. Jeg er tilhenger av å oppheve forbudene mot alkoholreklame, reklame for reseptfrie medisiner og politisk reklame, sier TV 2-sjef Kåre Valebrokk til fagtidsskriftet Journalisten.

Liberaleren gleder seg over alle som konkluderer sitt politiske ståsted som liberal. Det er ikke uventet at også Kåre Valebrokk er tilhenger av frihet.

Hvis vi likevel skal etterlyse mer engasjement fra Valebrokk, er det i gode liberale saker hans TV-kanal ikke profilerer seg på. Store skatte – og avgiftslettelser. Kampen mot verneplikten. Ny alkohol – og narkotikapolitikk. Effektivisering av offentlig sektor.

Han har i forhold til mange andre sjefer gitt positive signaler i politiske saker, men mer engasjement i saker som ikke direkte angår TV2 hadde ikke skadet. En liberal grunnholdning bør inkludere mer enn kun reklame og markedsføring.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Hva er østerriksk økonomi?Hva er østerriksk økonomi?
    Lær hva som skiller Hayek fra Mises, den østerikske skolen fra nyklassismen.
  • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
    Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.