Ukategorisert

Slik er politikkens vesen

Dagsavisen har et oppslag i dag om at «Høyre gav milliardkontrakt til hemmelig bidragsyter.» Saken belyser en side ved politikken som kan utdypes.

Politikks vesen handler om korrupsjon. Det handler om å kjøpe seg menneskers støtte på ulike måter. Velgere lokkes til partiene med løfter om hva de vil få, dersom man bare stemmer på akkurat deres parti.

Det som synliggjøres i denne saken er at slik påvirking går begge veier. Det handler om et spill der man trikser og mikser. Ulike grupperinger, enten det er enkeltvelgere, interesseorganisasjoner eller bedrifter, prøver å påvirke politikere til å mene og vedta det som man ønsker.

Ønskene kan være alt fra en ideologisk overbevisning til direkte økonomiske særordninger. Lokalisering av infrastruktur og tilsyn, direkte subsidier, regulseringer, tollsatser eller anbudsoppdrag er balnt de vanlige ønskene.

Politikerne på sin side ønsker seg ulike typer støtte. De ønsker seg penger, prestisje, organisatoriske støttespillere, medlemmer og velgere. For å skaffe seg dette deler de ut ulike former for privilegier. Slik er politikken.

Den skiller seg grunnleggende fra den private sfæren. Der produserer man verdier. Skaper dem, enten det er snakk om varer eller tjenester. I politikken derimot skaper man ikke verdier, man tilraner seg verdier andre skaper gjennom skatter. Dernest deler man disse ut igjen til ulike pressgrupper som prøve rå kjøpe seg politikernes støtte.

Politikk er et stygt spill. Korrupsjon er ikke noe som av og til dukker opp, det er ligger i politikkens vesen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer