Ukategorisert

Hvor er de små?

De som følger valgsendingene på NRK får ikke tak i informasjonen om de små partiene. De er omtrent utelukket fra valgsendingene så langt i valgkampen.

Valgkampen er i gang. Det arrangeres dueller, folkemøter og lages redaksjonell stoff om de ulike utspillene som kommer. Tillitsmennene fra små partier må føle en håpløshet ovenfor NRK. Foreløpig har dekningen vært under enhver kritikk.

TV-kanaler som TV2, TV Norge og TV3 eies av private interesser. Der må eiendomsretten få råde og ingen skal eller bør pålegge disse kanalene noe som helst. Vil de utelukke de må partiene fra sine sendinger, må de ha friheten til å gjøre dette.

Det er annerledes med NRK. Det er en statskanal som eies av oss alle gjennom lisensen vi urettferdig nok betaler. NRK er like mye Lars Sponheim sin kanal som Arbeiderpartiets Jens Stoltenbergs. Foreløpig gjenspeiles dette ikke i valgsendingene til kanalen. De små partiene er foreløpig utelukket fra valgkampen. De store får breie seg ut i beste sendetid i hver eneste debatt.

For sikkerhetens skyld må vi ta med at noen av de små partiene vil delta i noen av folkemøtene som arrangeres litt senere i valgkampen. De vil også være representert i partilederdebatten fredagen før valgdagen. Det vil likevel bli skjev fordelingen av sendetiden. Politikerne bør reagere på denne skjevheten, selv om det er forståelig at ”de store” er såre fornøyd med dagens situasjon.

Det er vanskelig, om ikke umulig for små partier å få økt oppslutning i valget dersom en ikke får omtale i media. Derfor er det forståelig at Venstre, Rød Valgallianse og Kystpartiet reagerer på fordelingen av sendetiden i NRK.

Foran stortingsvalget om to år bør alle partiene samlet gå til NRK og kreve en fornuftig fordeling av sendetiden. Så mange som mulig bør være representert i hver valgsending. Kvaliteten på debatten som sendes blir dårligere når det er fravær av partier som absolutt bør være tilstede. Som statskanal har NRK en forpliktelse til å gi alle like konkurransevilkår. Alternativet må bli å droppe valgkampstoffet, men det er det få som ønsker?

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer