Ukategorisert

Tor Mikkel, støtter du forbudet?

Onsdag sendte TV2 reklame for Fremskrittspartiet. Reklamen ble slaktet av mange reklamefolk, men den mest oppsiktsvekkende uttalelsen kom fra Tor Mikkel Wara.

Wara er av den oppfatning at norske tv-kanaler og andre media sender så enorme mengder med redaksjonelt politisk stoff at det ikke er nødvendig med politisk tv-reklame i Norge.

For mange liberale mennesker i Norge har Tor Mikkel Wara vært en foregangsmann. Mange hundre liberalister har han skolert i ideologiske spørsmål og liberal tenkemåte. Spesielt gjennom Fremskrittspartiet når han var politisk aktiv. Hans uttalelse i ulike nettaviser onsdag kveld kan tolkes som en støtte til forbudet vi har i Norge. Det er et forbudt den gode gamle Wara ville ha tatt avstand fra for 15 år siden.

Alle andre medier enn tv-kanalene har lov å markedsføre politiske partier og politiske saker. Norge har en merkelig praksis på dette området, noe Liberaleren har vært innom flere ganger tidligere.

Forbudet mot politisk tv-reklame bør oppheves for å forsvare ytringsfriheten. Forbudet er en klar krenkelse av denne friheten vi liberalister setter så høyt. Forbudet gir også ulike konkurransevilkår mellom de ulike aktørene. Dagens forbudt gir sterke konkurransefortrinn for aviser og radiostasjoner. En konkurransevridning som er helt uakseptabel.

TV Vest og TV2 har så langt utfordret forbudet. De tar sjansen på dette, til tross relativt strenge sanksjonsmuligheter fra Statens medieforvaltning. Alt fra å miste konsesjonen til økonomiske sanksjoner kan disse to vente seg. Det er beundringsverdig at de tar sjansen på å utfordre forbudet fordi politisk reklame ikke vil gi veldig mye ekstra penger i kassen. Det betyr at det ligger prinsipielle tanker bak aksjonene. En prinsipiell tenking alle liberale mennesker bør slutte opp om, også Tor Mikkel Wara.

Undertegnede har laget tre politiske kampanjer denne valgkampen. Radioreklame for to politiske partier og nettannonser for det tredje. Det føles merkelig å planlegge politisk reklame som kan brukes overalt, bortsett fra i tv-ruta. I arbeidet med slike produksjoner får man virkelig innblikk i konkurransevridningen. I andre sammenhenger ser en ulike konkurransevilkår som en uting, og heldigvis for det. I denne saken beskyttes vridningen, merkelig nok.

TV2 har lovt å sende reklamen for Fremskrittspartiet de neste dagene. De er forberedt på en sak i rettssystemet for å forsvare sin rett til denne handlingen. TV2 mener forbudet bryter menneskerettighetskonvensjonen, noe som ikke er utenkelig, men som er vanskelig å vurdere. Derfor er en rettstvist mellom TV2 og staten mer enn velkommen.

Avslutningsvis må det pekes at verken vi, Tor Mikkel Wara, Statens medieforvaltning eller andre bør synse om behovet for politisk reklame. Behovet bør og skal overtales til markedet som vil regulere dette på en god måte. Det skjer allerede i dag, riktig nok i alle kanaler bortsett fra på TV.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer